Raakt Amerika weer in de ban van exorcisme?

De vraag naar exorcisme neemt weer toe in Amerika. Volgens The New York Times kan het handjevol priesters dat is opgeleid tot exorcist de vraag naar duiveluitdrijving niet aan.
Komende vrijdag houden de Amerikaanse bisschoppen zelfs een tweedaagse conferentie over hoe priesters op de toestroom moeten reageren. De clerus haast zich daarbij te zeggen dat het vooral niet de bedoeling is om duiveluitbanning nieuw leven in te blazen. Maar meer om geestelijken te leren onderscheiden wie echt exorcisme nodig heeft en wie een psychiater.

Deskundigen tasten in het duister waar die belangstelling opeens vandaan komt. Zeker nu een op de drie parochianen zich van de kerk heeft afgekeerd vanwege de schandalen rond seksueel misbruik.
Maar een hoogleraar katholieke geschiedenis heeft wel een verklaring. Volgens hem proberen de Amerikaanse bisschoppen juist dat wat verloren is gegaan weer te herstellen: een kerk is niet zoals alle andere instellingen, maar heeft te maken met het bovennatuurlijke. En niet te vergeten: paus Benedictus XVI is een groot voorstander om de katholieke rituelen en praktijken weer in ere te herstellen.
Overigens is duiveluitdrijving meestal niet zo bloederig als in films als Rosemary’s Baby en The Exorcist. Tijdens het ritueel roept een (bevoegd) priester met wijwater en een kruis de naam van Jezus aan.
En dan maar hopen dat je beschermd wordt tegen de greep van de Satan.

Bron(nen):   The New York Times