Misbruik kost bisdommen ruim 8 miljoen euro

Het seksueel-misbruikschandaal heeft de Nederlandse bisdommen tot nu toe meer dan 8 miljoen euro gekost. De zeven aartsbisdommen zijn echter niet het meeste geld kwijt aan schadevergoedingen voor de misbruikslachtoffers, maar aan onder meer het onderzoek dat de commissie-Deetman deed naar het misbruik in de Rooms-Katholieke kerk in Nederland.

De misbruikslachtoffers hebben tot nu toe ruim 3 miljoen euro schadevergoeding gekregen, blijkt uit jaarrekeningen van de bisdommen. Met 5,4 miljoen euro betaalden de bisdommen bijna twee keer zoveel voor het onderzoek van oud-Tweede Kamervoorzitter Wim Deetman en de behandeling van de klachten van de slachtoffers. Het tv-programma Brandpunt Reporter bericht daar donderdag over. Het bisdom Utrecht moest het diepst in de buidel tasten: een bedrag van 2 miljoen euro kwam voor zijn rekening.

De bisdommen in Nederland hebben het financieel moeilijk, blijkt verder uit de jaarcijfers, die de bisdommen voor het eerst hebben gepubliceerd. In 2012 draaiden zij 4,3 miljoen euro verlies. In totaal kwam 30,1 miljoen euro binnen op de rekeningen van de bisdommen.

Eigen vermogen

Naast het misbruikschandaal dat veel geld kost, krijgen bisdommen ook minder geld van parochies. Hoewel deze kerkgemeenschappen verplicht geld moeten geven aan de bisdommen, loopt die inkomstenbron terug. Steeds minder mensen gaan naar de kerk, waardoor parochies worden samengevoegd en kerken verdwijnen. De bisdommen zijn daarom meer en meer aangewezen op het eigen vermogen dat ze hebben. Samen hadden zij in 2012 een reserve van 91,5 miljoen euro. Verder krijgen de bisdommen geld door landerijen te verpachten en uit beleggingen.

Dat de bisdommen nu voor het eerst deze cijfers bekend maken, is niet onverwacht. Paus Franciscus riep de Rooms-Katholieke Kerk eerder op tot meer openheid en transparantie.