Reproductiegetal coronavirus van 0,97 naar 1,37 gestegen

Het zogenoemde reproductiegetal van het coronavirus, dat aangeeft hoe snel de ziekteverwekker zich verspreidt, is gestegen naar 1,37. Het getal, ook wel de 'R’ genoemd, is het gemiddelde aantal mensen dat wordt besmet door één ander. Op 6 juli, toen de voorlaatste melding werd gedaan op het Coronadashboard, stond het getal nog op 0,97. En enkele dagen daarvoor stond het op 0,82. Bij een R van rond de 1 blijft het aantal besmettingen zo'n beetje gelijk. Eén persoon besmet gemiddeld één ander. Als het reproductiegetal lager is dan 1, daalt dus het aantal besmettingen. Gaat het omhoog, zoals nu, dan stijgt ook het aantal besmettingen, hetgeen nu ook aan de dagelijkse cijfers van het RIVM te zien is. De nieuwe melding zegt overigens niet alles. Het is namelijk altijd het reproductiegetal van twee weken geleden omdat de betrouwbaarheid van recentere berekeningen niet groot genoeg is.