Kamer wil zelfde behandeling Afghaanse helpers als voor tolken

De Kamer wil dat het kabinet alle Afghanen die voor de Nederlandse missie in Afghanistan hebben gewerkt op eenzelfde manier behandelt als Afghaanse tolken. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde woensdag voor een motie die daartoe oproept.

In de motie vraagt de Kamer om twee dingen: het zo snel mogelijk evacueren van deze Afghanen, en hen net als de tolken aan te merken als "systematisch vervolgde groep". Dat houdt in dat ze makkelijker in aanmerking komen voor asiel in Nederland. Aan het eerste deel van de oproep wil het kabinet tegemoet komen, zei staatssecretaris Ankie Broekers Knol (Asielzaken) in een fel debat woensdag. Maar door deze Afghanen hetzelfde te behandelen als tolken zou dat "een automatische vergunning" betekenen, aldus Broekers-Knol. Ze wil "een slag om de arm houden" en asielaanvragen van deze mensen individueel beoordelen zei ze voorafgaand aan de stemming over de motie.