Kabinet heeft vergevorderde plannen voor onteigening boeren wegens stikstofuitstoot

Het kabinet heeft ingrijpende plannen op tafel liggen om de stikstofuitstoot in de landbouw terug te dringen. Er zijn plannen doorgerekend om de productierechten van boeren op te kopen en ook om landbouwgrond op te kopen. Bij die laatste optie is onteigening van grond geen taboe.

Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving in NRC. Die krant heeft de doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ingezien.

Het PBL rekende een aantal scenario’s voor het kabinet door. Het plan om de productierechten van boeren op te kopen zou zo’n 9 miljard euro kosten. Als ook de grond zou worden opgekocht, stijgen de kosten naar een geschatte 17 miljard euro. In dat laatste scenario is onteigening van boeren niet uit te sluiten om de stikstofdoelen te halen, stelt het PBL.