Niet meer ic-bedden of hoger salaris: de zorgkosten moeten omlaag

De zorg kost op dit moment ruim 100 miljard euro per jaar. Als we niets doen verdriedubbelen die kosten in 2060. De WRR schrijft in een nieuw rapport dat er daarom 'scherpe keuzes' moeten worden gemaakt. "Geen keuze, is ook een keuze," zegt hoogleraar Marianne de Visser in NRC.

"Als we de zorgkosten in dit tempo laten blijven toenemen, heeft dat grote gevolgen," aldus De Visser, zelf ook raadslid van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR). "Zoals een veel hogere staatsschuld, of dat de Nederlandse bevolking veel meer premie moet betalen. De stijgende zorgkosten gaan ook ten koste van investeringen in andere beleidsterreinen als onderwijs en armoedebestrijding die ook een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid kunnen leveren. De laatste twintig jaar zijn de uitgaven aan de zorg als aandeel van de overheidsuitgaven verdubbeld, terwijl die aan onderwijs gelijk zijn gebleven.”

De WRR is geen voorstander van meer IC-bedden. "Nederland heeft vóór de pandemie altijd goed gekeken naar noodzakelijke capaciteit. Als je IC-bedden leeg laat staan kost dat waanzinnig veel geld. Dus zeggen wij: kijk nou goed of je qua investeringen wel alles wil inzetten op meer IC-bedden en -verpleegkundigen. Dat gaat ook ten koste van kwetsbare sectoren in de zorg, zoals de jeugdzorg en de GGZ. Een van onze conclusies is dat daar de kwaliteit en toegankelijkheid echt onder druk staan. Dat zou in een welvarend land als Nederland eigenlijk niet mogen voorkomen.”

Ook vindt de WRR niet dat de salarissen in de zorg omhoog moeten. "Het grootste probleem in de zorg is dat mensen wel instromen, maar de zorg vaak na een of twee jaar al gedesillusioneerd verlaten. Geld speelt dan vaak geen hoofdrol, het gaat vaker over te weinig flexibiliteit in de roosters, te weinig autonomie in het werk of te weinig aandacht voor opleiding. Wij zeggen: kijk daar vooral naar. En kijk daarbij naar de salarissen van de groepen die echt achterblijven. Maar in de politiek wordt er nu in de totale breedte over gesproken. Dat kost al snel miljarden, terwijl de salarissen van bijvoorbeeld IC-verpleegkundigen in die beroepsgroep bovengemiddeld hoog zijn.”

Bron(nen):   NRC