Slecht onderzoek naar effectiviteit anti-pestprogramma’s

‘Kwakzalverij van zelfbenoemde coaches’, zo vatte Kinderombudsman Marc Dullaert een jaar geleden de anti-pestindustrie samen. Een door de overheid goedgekeurd lijstje van bewezen effectieve anti-pestmethodes moet daar een eind aan maken. Volgens Trouw valt er echter nogal wat af te dingen op de kwaliteit en onafhankelijkheid van het onderzoek naar die methodes. Neem bijvoorbeeld de Kanjertraining en de Finse KiVa-methode. Ze zijn beide razend populair en volgens de overheid bewezen effectief. Het onderzoek naar de Kanjertraining is gefinancierd door de Kanjertraining zelf en degene die de KiVa-methode heeft getoetst is ook de importeur van de Finse methode. Bovendien voldoen de onderzoeken niet aan de hoogste wetenschappelijke standaard. Een criticus noemt de onderzoeken zelfs 'broddelwerk'. Bij de Kanjertraining gaat het erom dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Volgens de Finse KiVa-methode moet de hele klas zich bewust worden van de gevolgen van pesten, niet alleen de pester en de gepeste. In Finland is het een succes. Maar dat kan ook komen omdat de veel hoger opgeleide leraren daar beter zijn in het toepassen van de methode. Vanaf 2015 moeten scholen werken met anti-pestprogramma’s die aan de criteria van de overheid voldoen. Bron: Trouw  

3 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Robin

  Toen ik nog voor de klas stond had ik een heel effective methode. “Kom eens hier, ik zie / hoor dat jij xxxxxx pest. Wat is er aan de hand, waarom doe je dat? Daar hou je nu mee op! Anders ga ik het in de klas over hebben, ik bel je ouders, licht de andere leerkrachten in en ik hou je vanaf nu elke dag tijdens de pauzes binnen en na school een uur langer in de klas. Ook als ik hoor dat je buiten school(tijd) verder gaat”. Werkte ALTIJD. En vandaag de dag zou ik tevens dreigen de persoon in kwestie t.o.v. al zijn vrienden op de socialmedia als pester te ontmaskeren. Zachte heelmeesters, altijd lastig.

 2. kletsmajoor

  Mijn ervaringen met onderzoek in het onderwijs zijn dat de resultaten vooral bepaald worden door de vooraf gewekte verwachtingen. M.a.w. zeer subjectief allemaal.

 3. Stichtingveiligonderwijs Svo V

  Een verplicht antipest-methode of beleid?

  Wij vragen ons af waar de regering mee bezig is?
  Stichting Veilig Onderwijs is van mening dat trainingen/methodes
  geen toegevoegde waarde hebben om pesten tegen te gaan.
  Immers, ze zijn niet effectief, en naar onze mening zijn er trainingen/methodes, goed gekeurd bij het NJI, die pesten niet tegengaan, maar zelfs bevorderen.

  Wij constateren dat de wet over pesten , wat pesten tegen zou moeten gaan,
  niet meer over pesten gaat maar over trainingen/methodes.

  Het gaat zelfs zover dat scholen zouden moeten kiezen uit vijf methodes die het NJI effectief vindt.

  Maar wie is het NJI omdat te vinden?
  Immers, het NJI heeft in het verleden methodes “theoretisch” goedgekeurd, en zoals wij al eens eerder hebben aangegeven, kan er niets “theoretisch” worden gekeurd als het achteraf in de praktijk niet blijkt te werken. Nadat het NJI alle trainingen/methodes theoretisch heeft goedgekeurd, is men er inmiddels achter gekomen dat geen van deze door het NJI goedgekeurde trainingen, effectief werken tegen pesten.
  Daarom hebben ze de theoretische goedkeuring veranderd in
  Effectief volgens sterke aanwijzingen
  Effectief volgens goede aanwijzingen
  Effectief volgens eerste aanwijzingen
  Goed onderbouwd

  Hoe is het toch mogelijk dat men een training effectief kan verklaren op basis van aanwijzingen?

  Dit betekend dat het NJI op basis van een aanname alles goed keurt. Iets wat in onze ogen een ondeugdelijke goedkeuring is, omdat ook dit onmogelijk is.

  Bij ons rijst dan ook de
  vraag: Gaat het nog wel over pesten?

  Ons bekruipt het gevoel dat het niet meer over pesten gaat, maar over trainingen/methodes.

  Wij zien dan ook dat, de Staatssecretaris en de Kinderombudsman zich zullen laten leiden tot keuzes die niets meer met pesten te maken hebben.
  Ook zijn wij verbouwereerd over de woorden van een OCW-medewerker tijdens een van de bijeenkomsten begin dit jaar over deze trainingen/methodes. Deze waren letterlijk:
  “Het is inmiddels een markt
  geworden, die je niet zomaar kan laten instorten”.

  Wij gaan er vanuit dat hij dit namens het ministerie van OCW uitdraagt en vragen ons af of het ministerie van OCW zich bewust is van het feit dat we het hier hebben over de toekomst van kinderen, en kinderen hierdoor zelfs schade kunnen oplopen?.

  Met dit soort opmerkingen
  worden commerciële belangen voorop gesteld en 5 methodes in stand gehouden, ten kosten van……?

  Naar onze mening gaat het dan niet meer over pesten, niet meer
  over het belang van kind en school, maar over een (commerciële) markt van
  methodes. De bevestiging hiervan is ook het feit dat het ministerie van OCW een subsidie van één miljoen euro heeft verstrekt aan één training, om deze als proef te laten uit voeren op bijna 100 basisscholen, welke training wij diskwalificeren. Tevens zijn wij van mening dat het ministerie van OCW deze
  markt blijft promoten door al deze niet effectieve trainingen/methodes te plaatsen op hun websites w.o. “De gezonde school”. Wij hopen ten zeerste dat wij dit verkeerd zien.

  Hoe dan ook, de Staatssecretaris mist het inzicht tot pesten, neem zolang hij doorgaat met deze plannen het werkveld en de schadelijke effecten die inmiddels zichtbaar naar buiten komen, niet serieus.

  Daarmee neemt de Staatssecretaris en de kinderombudsman ook het pesten niet serieus.

  Als zij het probleem pesten op school wel serieus hadden genomen, dan had men gezien dat scholen naarstig op zoek zijn naar handvatten.
  Die kunnen zij immers bieden door beleid.

  Want tegen pesten op school, helpt geen enkele verplichte antiepesttraining/methode doe volgens aanwijzingen, dus aannames zijn goedgekeurd.

  Team SVO

Reacties niet toegestaan