Zelfdoding komt vaker voor bij asielzoekers

In december 2007 stak de 24-jarige Patrick Simbomana, een uitgeprocedeerde asielzoeker uit Burundi, zichzelf in brand in de hal van het gemeentehuis van Haren. Vorig jaar pleegden 13 asielzoekers die in de opvangcentra van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) verbleven suïcide. De Iraanse asielzoeker die zichzelf woensdagmiddag op de Dam in Amsterdam in brand stak, was helaas geen uitzondering.

Asieladvocate Alie Westerhuis uit Drachten zag afgelopen maanden het aantal cliënten met psychische problemen in haar praktijk sterk stijgen. 'Dit jaar hebben er 7 een poging tot zelfdoding ondernomen, waarvan er één geslaagd is. In de jaren daarvoor gebeurde dit zeer zelden. Steeds meer asielzoekers verkeren in psychische nood door de uitzichtloosheid van de procedures. Ze zijn ten einde raad. De Nederlandse Vereniging van Asieladvocaten en juristen Nederland (VAJN) wil daarom een werkgroep oprichten om psychische nood onder asielzoekers terug te dringen'.

Asieladvocaat Inga Oomen van kantoor Hamerslag en Van Haren ziet een ander probleem. 'Sinds begin dit jaar worden antidepressiva beperkt vergoed. Het gebruik van dat soort middelen is onder asielzoekers vele malen hoger dan onder de gemiddelde Nederlandse bevolking. Ze hebben geen geld om die medicijnen zelf te betalen. Daardoor escaleren problemen sneller'.

Andjena Soerdjbali en Marysia Grodecka deden in het kader van een afstudeeropdracht aan de Hogeschool Leiden onderzoek naar zelfdoding onder asielzoekers. Dararuit bleek dat er een verband is tussen de strengheid van het beleid en het aantal suïcides. In de jaren 1998-1999, voordat de aangescherpte vreemdelingenwet inging, waren er tussen de 39.300 en 45.220 asielzoekers in Nederland. In die periode waren er 20 geslaagde zelfdodingen. Tussen 2001 en 2005 was er een afname van het aantal asielzoekers, van 32.580 naar 9.700. In die periode waren er minimaal 33 geslaagde zelfdodingen.

Bron(nen):   Metro  Onjo  onderzoek Hogeschool Leiden