Opstand der Gelovigen: Nederlandse katholieken zijn hun hoogste prelaat zat

Zelfs de behoudendste katholieken hebben schoon genoeg van de hoogste katholieke geestelijke van Nederland, aartsbisschop Eijk van Utrecht. Niet omdat de prelaat niet recht zou zijn in de leer, want hij is zeer recht in de leer. Maar omdat het een nare, onbehouwen, onbetrouwbare vlerk is. De conservatieve krachten achter de schermen hebben, bericht De Volkskrant, hun goede banden met het Vaticaan gebruikt om te zeggen dat Eijk niet te handhaven is als hij zich niet anders gaat gedragen.
Er zijn, naast een heleboel andere onverkwikkelijke zaken, twee klachten die in het oog lopen, in het 32-pagina's tellende klachtenboek dat naar Rome is gestuurd. De eerste is dat Eijk vorige maand privédetectives afstuurde op zijn  medebisschoppen om hun computers en laptops te besnuffelen. Eijk was op zoek naar Kwalijke Zaken, maar vermoedelijk vooral naar aanwijzingen dat men samenspant tegen hem.
De tweede opmerkelijke klacht van de conservatieve klagers is dat er rond het financiële beleid van Eijk een geur van misbruik en bedrog hangt.
Eijk heeft ook nog iemand ontslagen die lange jaren voor de kerk werkte en aan een slopende ziekte lijdt. Niet christelijk, vindt men.
De paus mag het nu oplossen.
Voor zover ons bekend is het bisdom IJsland weer vacant
Bron: De Volkskrant

Bron(nen):   De Volkskrant