Paus Benedictus veegde seksueel misbruik onder het tapijt

Volgens een rapport over seksueel misbruik van minderjarigen in de katholieke kerk in Beieren, wist de voormalige paus van verschillende gevallen van misbruik. Hij, en zijn collega's, deden niets.

De auteurs van een rapport over seksueel misbruik van minderjarigen in de katholieke kerk in Beieren hebben donderdag hun bevindingen naar buiten gebracht. Ze schrijven dat de emeritus paus Benedictus XVI (samen met andere hooggeplaatste Duitse geestelijken) op de hoogte was van in elk geval vier gevallen van pedofilie en naliet de misbruikers te stoppen.

De priester Peter H., die in Gelsenkirchen minderjarigen seksueel had misbruikt, werd 42 jaar geleden overgeplaatst naar het Beierse aartsbisdom München und Freising. Hij had therapie gevolgd en werd weer toegelaten in het pastoraat. De toenmalige aartsbisschop was Joseph Ratzinger, de latere, inmiddels 94 jaar oude Benedictus XVI vond dat allemaal goed en deeds niets.

De bewuste priester pleegde tussen 1973 en 1996 seksueel misbruik op minstens 23 minderjarigen tussen de acht en zestien jaar. Zijn straf bestond er uit dat hij drie maanden salaris moest overmaken aan een stichting voor kinderhulp.

Bron(nen):   Liberation