Takecarebnb: bij in huis nemen vluchteling komt veel kijken

Volgens Takecarebnb, een organisatie die sinds 2015 vluchtelingen met een verblijfstatus koppelt aan Nederlandse gastgezinnen, hebben duizenden Nederlanders zich aangemeld voor het opnemen van Oekraïense vluchtelingen. Maar, zo waarschuwt de organisatie die nauw samenwerkt met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), "bij het in huis opnemen van vluchtelingen komt veel kijken".

Daarom heeft Takecarebnb, dat "pleit voor een warm hart en een koel hoofd" tien aandachtspunten opgesomd voor mensen die een gast opnemen.

Zo adviseert de club om de opvang niet alleen te doen. Beter is een kring met vrienden, buren en familie te vormen. "Zorg samen voor huisvesting en begeleiding. Niemand weet hoe lang het gaat duren en samen hou je het langer vol." Nog een advies is zaken bespreekbaar te maken. "Hoe minder ingeslikt, hoe minder kans op misverstanden of irritatie."

Wees tolerant

Bied de gast privacy, een ruimte waar hij of zij zich kan terugtrekken, luidt nog een tip. En: "Wees niet verbaasd als de gast veel op zijn of haar telefoon kijkt, want het nieuws uit Oekraïne en contact via social media zijn heel belangrijk." Gastgezinnen moeten zich verder realiseren dat gasten vermoeid, boos, teleurgesteld en angstig kunnen zijn, dus: "wees tolerant". Als er tekenen zijn van overspannenheid kan mogelijk professionele hulp worden ingeschakeld.

Over praktische zaken zoals eten, douchen en de sleutel dienen duidelijke afspraken worden gemaakt. Schroom niet om wederdiensten te vragen, aldus Takecarebnb, zoals koken of oppassen. "Het geeft je gast een fijn gevoel iets terug te kunnen doen."

Alternatief

Als er logerende kinderen zijn, dan kan een dagprogramma worden georganiseerd met thuisonderwijs, sport en ontspanning. En mocht het allemaal niet goed werken, dan kunnen gastgezinnen zich wenden tot de gemeente. Die "moet altijd een alternatief kunnen bieden".

In Nederland zijn meerdere organisaties actief op zoek naar onderdak voor gevluchte Oekraïners. Zo meldde burgerinitiatief Onderdak Oekraïne donderdag nog dat duizenden mensen zich daar hadden aangemeld.