Dit zijn de gelukkigste volken ter wereld: Nederland op plek 5

Wij Nederlanders zijn een gelukkig volkje, maar er kan er maar één de gelukkigste zijn. In het jaarlijkse onderzoek van de Verenigde Naties staan we op plek 5 van gelukkigste landen. De Finnen bezetten de eerste plaats.

Voor het World Happiness Report krijgt een representatieve groep mensen in elk land een enquête voorgelegd met onder meer de vraag hoe tevreden ze zijn met hun leven op een schaal van 0 tot 10 gekeken naar het afgelopen jaar.

Waarom Finland voor het vijfde jaar op rij op nummer 1 staat? De Finnen scoren hoog op economische voorspoed, hebben een hoge gezonde levensverwachting en een groot vertrouwen in elkaar. Op de plekken 2, 3 en 4 vinden we respectievelijk Denemarken, IJsland en Zwitserland. Afghanistan staat onderaan in de lijst van 146 landen.

Volgens de onderzoekers heeft de pandemie ons nauwelijks ongelukkiger gemaakt. "Dat laat zien hoe veerkrachtig mensen zijn", zegt Meike Bartels, hoogleraar genetica en welbevinden aan de VU tegen de Volkskrant. Midden in de lockdown gaven mensen hun leven nog een 7, tegenover een 7,7 voor de pandemie, aldus Bartels. "Een aanzienlijke daling, maar ook niet gigantisch als je bedenkt hoe groot de impact van het virus en de lockdowns was op het dagelijks leven."

Er is wel voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van de resultaten. "Individuele verschillen kunnen groot zijn. Zo bepalen verschillen in genetische aanleg tussen mensen veertig procent van de verschillen in hun geluksgevoel," zegt Bartels.

De lijst van de VN is dus ook enigszins omstreden. Levensgeluk meet je niet zo makkelijk in harde cijfers. En door economische voorspoed als belangrijke indicator voor geluk te beschouwen scoren rijke landen automatisch goed. Bovendien zijn er ook culturele verschillen. "Een gelukkige Japanner zal zijn levenstevredenheid eerder het rapportcijfer 6 geven, dan een 10," zegt Jan De Deken die voor zijn boek gelukkige en ongelukkige landen bezocht. "In Japan is het namelijk belangrijk om altijd vooruit te kunnen in het leven. Een tien is voor hen dus niet het beste rapportcijfer."

Bron(nen):   De Volkskrant