Trouw: Het broeit in tropisch Nederland

Het broeit in het Caribische deel van Nederland: Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Het CU-kamerlid Ortgea (zelf akomstig van Aruba) reisde zes weken rond en voorspelt gedoe. “Ze zeggen: zie je wel, de Nederlanders zijn onbetrouwbaar. Nederland komt z’n afspraken niet na. Wij worden beschouwd als derderangsburgers."
De burgers zijn er in welvaart op achteruit gegaan. Ze hebben het gevoel wel plichten te moeten nakomen, maar geen rechten te hebben.
De prijzen zijn fors gestegen, verwachte verbeteringen in de gezondheidszorg bleven uit. De beloofde bouw van een nieuw ziekenhuisje op Saba en Sint-Eustatius is nog niet in zicht.

En dan het homohuwelijk. Vooral op het zeer christelijke Sint-Eustatius en op Bonaire bestaan grote bezwaren tegen de gedwongen invoering van typisch Nederlandse liberale wetgeving over vrijere abortus, euthanasie en het homohuwelijk.
Van de drie eilanden broeit het het meest op Bonaire. De oorspronkelijke bewoners staan er tegenover de rijke landgenoten uit Europees Nederland, die steeds meer schaarse grond en huizen opkopen.

Bron(nen):   Trouw