Defensie kijkt naar Scandinavische ‘dienstplicht’ als optie voor Nederlands leger

Het ministerie van Defensie onderzoekt de mogelijkheid om duizenden jongvolwassenen te rekruteren naar Scandinavisch voorbeeld om zo het personeelstekort terug te dringen.

Nederland heeft veel te weinig militairen. Er zijn negenduizend vacatures in het leger. Daar wil staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie) verandering in brengen door alle achttienjarigen per brief de mogelijkheid te bieden zich aan te melden voor een vrijwillige militaire basisopleiding van elf maanden.

Dit systeem hanteren Zweden en Noorwegen al een aantal jaar. Jongeren krijgen een brief met vragenlijsten om op die manier gemotiveerde rekruten te kunnen selecteren. Dit geldt ook voor medisch en technisch personeel.

“Er ligt nog geen besluit of een concreet plan”, zegt de woordvoerder van Defensie. “We laten ons nu informeren over de mogelijkheden, daarbij kijken we ook wat andere landen – zoals Zweden - doen.”

Nederland kent nog altijd een dienstplicht, ook al is de opkomstplicht in 1997 opgeschort. Elke zeventienjarige krijgt een brief. Vanaf 2020 geldt dit ook voor vrouwen.

Bron(nen):   De Telegraaf