Wat leerkrachten aan ouders willen zeggen

Het schooljaar is weer begonnen. Voor de leerlingen heeft de school regels opgesteld. Het liefst zouden ze dat ook voor ouders willen doen. Ziehier een aantal dingen die leerkrachten aan ouders zouden willen zeggen:

Over de communicatie

'Denk niet dat de leerkracht het iedere dag over uw kind wil hebben! Daar is niet genoeg tijd voor. Als er iets is dat ik wil bespreken, zal ik u dat tijdig laten weten'.

'Als er thuis problemen zijn, horen we dat graag. Die informatie blijft vertrouwelijk. Soms leiden problemen thuis namelijk tot problemen op school. Als de leerkracht daarvan op de hoogte is, kan zij uw kind beter helpen'.

'Geloof niet klakkeloos alles wat uw kind zegt over de school. Wij geloven ook niet alles wat ze zeggen over thuis'.

'Onthou dat de leerkracht nog 30 kinderen in de klas heeft en niet alleen uw schatteboutje. Ieder kind is belangrijk, maar we moeten ook rekening houden met de anderen'.

'Als er iets is waar u ontevreden over bent, bespreek dat dan eerst met de leerkracht en stap niet meteen naar de directeur'.

Over het leren

'Probeer te begrijpen hoe de nieuwe onderwijsmethodes werken. Als u uw kind breuken of staartdelingen leert op uw manier, helpt u het kind niet. Het brengt ze alleen maar in verwarring'.

'Wees niet al te obsessief bezig met het niveau waarop uw kind rekent, leest, ... Vraag het ons gewoon als u zich daar zorgen over maakt'.

'Ik ondermijn de ontwikkeling van uw kind niet door hem opzettelijk makkelijke leesboekjes te geven. Dit ís zijn niveau'.

'Huiswerk is voor kinderen en niet voor de ouders. Laat het de leerkracht weten als het de capaciteiten van uw kind te boven gaat'.

'Goed schrijven betekent meer dan alleen een goed handschrift en goed lezen is meer dan alleen de woorden op pagina lezen. Er is meer nodig, dat ze begrijpen wat ze lezen bv.'.

Over het gedrag

'Denk niet dat het gedrag van uw kind op school hetzelfde is als thuis. Ga er niet van uit dat uw kind zich altijd perfect gedraagt'.

'Ga er niet van uit dat uw oogappeltje niets gedaan heeft als hij zegt dat Jantje het gedaan heeft. Kinderen liegen vaak om ergens onderuit te komen'.

'Vertrouw er op dat een leerkracht geschillen kan oplossen, ook als daaruit blijkt dat het niet Jantje's schuld was'.

'Zorg ervoor dat uw kinderen op tijd naar bed gaan en dat ze dan ook slapen en niet computeren/tv kijken ...

Er is nog meer: lees verder bij Parentdish


Bron(nen):   Parentdish