Nederland stuurt 200 militairen naar Roemenië

Ongeveer tweehonderd Nederlandse militairen gaan naar Roemenië voor versterking van de oostflank van de NAVO. Dat heeft het kabinet besloten. De uitzending, die in de zomer begint, duurt volgens Defensie "in beginsel" een jaar. De militairen worden gelegerd op de basis in Cincu.

De NAVO-battlegroup wordt geleid door Frankrijk en gaat zo'n negenhonderd militairen tellen. Frankrijk vroeg Nederland eerder dit jaar mee te doen aan de uitzending naar Roemenië. Een groep van 85 leden van de Nederlandse genie gaat mogelijk volgende maand voor ongeveer zes maanden naar Roemenië om de basis gereed te maken.

Nederlandse militairen hebben inmiddels een verkenningsmissie uitgevoerd, aldus Defensie. Zij keken naar de "lokale omstandigheden, de afspraken en taakverdeling met Frankrijk en Roemenië". Volgende maand volgt volgens het ministerie nog een tweede verkenning naar de basis, die in het midden van het land ligt. De uitzending kost 34 miljoen euro.

Battlegroups

"Alle bondgenoten dienen bij te dragen aan versterking van de collectieve afschrikking en verdediging, om de als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne verslechterde veiligheidssituatie in Europa het hoofd te bieden. Het kabinet acht het van groot belang hieraan een actieve Nederlandse militaire bijdrage te leveren", schrijven ministers Kajsa Ollongren (Defensie) en Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) aan de Kamer.

De NAVO besloot begin deze maand battlegroups te stationeren in Bulgarije, Hongarije, Roemenië en Slowakije. De versterking is het gevolg van de Russische invasie van Oekraïne. In dat kader besloot het kabinet eerder al een Patriot-eenheid naar Slowakije te sturen met circa 150 militairen. Die blijven daar zes maanden.

Er zijn al battlegroups in Polen en de Baltische staten. In Litouwen nemen Nederlandse militairen daar al meer dan vijf jaar aan deel. Daar zijn maximaal 350 Nederlandse militairen aanwezig. Verder zijn vier Nederlandse F-35's naar Bulgarije gestuurd voor bescherming van het luchtruim. Zij blijven daar twee maanden.