Drinkwatervoorziening in gevaar: stand en kwaliteit Maaswater gaan achteruit

Er dreigt op termijn een tekort aan drinkwater voor een groot deel van Nederland en België doordat er te weinig water via de Maas het land binnenstroomt in de zomer. De levering komt de komende decennia 'in gevaar', volgens drinkwaterbedrijven.

Deze conclusie trekken zij naar aanleiding van een onderzoek van kennisinstituut Deltares. “Het rapport bevestigt de trend van langere periodes van een lage waterafvoer in de Maas in de zomermaanden, zoals we dit de afgelopen jaren al gezien hebben. Dit is een alarmerende trend die kan leiden tot grote problemen in de drinkwatervoorziening”, schrijven drinkwaterbedrijven Evides, WML en Dunea.

Liefst zeven miljoen Nederlanders en Belgen zijn voor hun drinkwater afhankelijk van de Maas, die voornamelijk bestaat uit regenwater. Onder invloed van klimaatverandering zal een lage waterstand vaker voor gaan komen in de toekomst. “In vrijwel alle klimaatscenario's van het KNMI neemt de afvoer van de Maas in de zomermaanden af”, vertelt Marjolein Mens, expert droogte en zoetwatervoorziening bij Deltares aan het NRC.

Met een nieuw model hebben zij de beschikbaarheid van drinkwater in kaart gebracht, rekening houdend met onttrekking van water door industrie, landbouw en drinkwaterbedrijven. Ook kwaliteitsverlies door lozingen in de Maas zijn meegenomen.

“We moeten proberen minder afhankelijk te worden van het Maaswater”, legt Wim Drossaert, directeur van Dunea uit. Volgens hem is een 'koerswijziging' nodig. We moeten op zoek naar alternatieve bronnen, al zal dit niet eenvoudig zijn. “Dat kost tijd en is technisch behoorlijk ingewikkeld.”

“Hoe minder water, hoe groter de kans op verontreiniging. Als je blijft lozen in minder water, neemt de concentratie van die vervuiling toe en kunnen wij het water niet meer innemen”, zegt Drossaert. “In de droge zomer van 2018 hebben we echt in de stress gezeten.

Bron(nen):   NRC