Na MH17: Lege tafeltjes in de klas

De scholen in Noord-Nederland zijn weer begonnen, maar in veel klassen is het niet meer zoals het was vóór de zomervakantie. Sommige leerlingen en leraren zijn omgekomen bij de ramp. Dit betekent voor sommige leerlingen dat zij met lege tafeltjes in de klas worden geconfronteerd of dat zij zelfs hun leerkracht moeten missen. Op veel scholen waarvan een leerling of leerkracht omkwam, is de GGD aanwezig om hulp te verlenen. Een jeugdverpleegkundige en rouwdeskundige van de GGD: "Op het moment dat er een calamiteit plaatsvindt, waar meerdere kinderen en jongeren bij betrokken zijn, kunnen scholen en verenigingen een beroep doen op het Regionaal Opvangteam Jeugd waar de GGD, Versa Welzijn, Slachtofferhulp en GGZ in vertegenwoordigd zijn. Het verlies van een vriend, klasgenoot of docent heeft een grote impact op leerlingen. Belangrijk hier is de leerling individueel te begeleiden bij zijn rouwproces en vooral ruimte te geven voor het verdriet. Sommige leerlingen hebben daarnaast nog individuele hulp nodig. Hier gaat de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts achteraan. De jeugdverpleegkundige of -arts adviseert de schooldirectie welke aanpak de school kan hanteren." Een schooldirecteur: "Voor het omgaan met het verdriet na een verlies is er geen recept en geen deugdelijke oplossing. Het is pijnlijk en het is verdrietig. Sommige kinderen ontkennen dat het is gebeurd, willen er niet aan denken en zoeken afleiding. Weer andere kinderen worden er fysiek ziek van en kunnen een tijdje niet naar school." Herdenken is een manier om ermee om te gaan. Op basisscholen kunnen leraren en leerlingen een foto op het lege tafeltje neerzetten. Op middelbare scholen kan samen een gedicht geschreven worden om daarna met z'n allen te bespreken.

Bron(nen):   Telegraaf