Tijdens zomervakantie zijn 58 kinderen ontvoerd

Tijdens de zomervakantie van dit jaar zijn 58 kinderen ontvoerd door een van hun ouders. Veertig van hen zijn ontvoerd vanuit Nederland naar het buitenland en achttien kinderen vanuit het buitenland naar Nederland, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering vrijdag.

Van de veertig kinderen die vanuit Nederland ontvoerd zijn, zijn er twaalf ontvoerd naar een land binnen de Europese Unie en 28 naar een land buiten de EU. Veruit de meeste kinderen zijn deze zomer ontvoerd naar Turkije (12) en Polen (5). Slechts 10 procent van de kinderen is inmiddels teruggekeerd naar Nederland.

Van de achttien kinderen die ontvoerd zijn naar Nederland komen er acht uit een EU-land (zes uit België) en tien van buiten de EU. Slechts 5,5 procent van deze groep kinderen is inmiddels teruggekeerd naar het buitenland.

Het aantal kinderontvoeringen ligt hoger dan vorig jaar zomer, toen er vijftig kinderen werden ontvoerd. Volgens het Centrum IKO komt dit mogelijk doordat afgelopen zomer geen reisbeperkingen wegens corona golden. Het Centrum IKO ziet ook op jaarbasis een lichte stijging in het aantal kinderontvoeringszaken. In 2021 zijn er 229 kinderen ontvoerd en in 2020 ging het om 224 kinderen. Van de 229 kinderen waren er 113 kinderen jonger dan 5 jaar, 93 kinderen waren tussen de 6 en 12 jaar en 23 kinderen waren tussen de 13 en 17 jaar.

In 89 procent van de gevallen was de moeder de ontvoerende ouder. "Verklaarbaar, want in veel gevallen is de moeder de verzorgende ouder", zegt Coskun Çörüz, directeur van het Centrum Internationale Kinderontvoering (CIKO).

Kinderontvoering door een ouder heeft een "onherstelbare impact op kinderen en de andere ouder", zegt Çörüz. "Het is voor de ontwikkeling en het welzijn van kinderen dramatisch wanneer zij weggerukt worden uit hun vertrouwde omgeving, school, vriendjes en de andere ouder. Daarnaast plegen ouders een strafbaar feit wanneer zij zonder toestemming van de andere ouder met gezag besluiten naar een ander land te verhuizen. Op kinderontvoering kunnen zelfs gevangenisstraffen van zes jaar of meer staan."