Oprichter Facebook in actie voor orgaandonatie. Like it?

Facebook-oprichter Mark Zuckerberg gaat zijn imperium inzetten voor orgaan-donatie. De 900.000.000 Facebook gebruikers kunnen in hun profile aangeven of ze orgaandonor willen zijn.


Zuckerberg schrijft in een persoonlijke boodschap dat er alleen in de VS 114.000 op de wachtlijst staan voor orgaandonatie. In de hele wereld zijn het er miljoenen. Elke dag, schrijft Zuckerberg, sterven tientallen mensen omdat er voor hen geen donor beschikbaar is.  Facebook hoopt de bewustwording onder mogelijke donoren te vergroten.
Zuckerberg is mede geinspireerd door het verhaal van Apple-oprichter Steve Jobs die een levertransplantatie onderging. De vriendin van Zuckerberg die medicijnen studeert stimuleerde hem de donor-optie aan Facebook toe te voegen.
In een interview met ABC-News legt hij uit wat Facebook tot dit opmerkelijke initiatief inspireerde.
Facebook instrueert gebruikers hoe ze kenbaar kunen maken dat ze donor willen zijn. Ook worden ze uitgenodigd verhalen over orgaandonatie via Facebook uit te wisselen.


Bron(nen):   ABC  WashPost