Kamer bespreekt mondkapjesonderzoek Deloitte

De Tweede Kamer debatteert opnieuw over de mondkapjesdeal die de overheid tijdens de coronacrisis heeft gesloten met het bedrijf van Sywert van Lienden. Het onderwerp is in het parlement al vaak aan bod gekomen, maar het is voor het eerst dat over de inhoud van het langverwachte onderzoek van Deloitte naar de kwestie gesproken zal worden. De deal is omstreden omdat die uitzonderlijk groot was en omdat er onduidelijkheid was opgeroepen over het winstoogmerk. De overheid deed zaken met Van Liendens commerciële bedrijf Relief Goods Alliance (RGA). Intussen verscheen hij vooral in de media met zijn Stichting Hulptroepen, die geen winstoogmerk had. De gang van zaken riep de voorbije anderhalf jaar allerlei vragen op. Bijvoorbeeld of Van Lienden als bekende mediapersoonlijkheid en als actief CDA-lid makkelijker tot een deal was gekomen dan andere ondernemers. Ook is de vraag of de overheid wel voldoende duidelijk was dat ze om tafel zaten met een commerciële partij in plaats van de veel bekendere liefdadigheidsorganisatie. Deloitte heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoek gedaan naar de gang van zaken. Vooraf had het bedrijf al laten weten dat er geen schuldigen aangewezen zouden worden, maar dat het doel slechts was om feiten boven tafel te brengen. Die bevindingen werden half september gepubliceerd. De onderzoekers hebben onder meer vastgesteld dat het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, dat namens de overheid de inkoop van beschermingsmiddelen regelde, eigenlijk niet met RGA in zee wilde. Het ministerie drukte dat door. Verantwoordelijk minister Conny Helder houdt vooralsnog vol dat er zaken zijn gedaan met RGA omdat "de kwaliteit, de leveringszekerheid en met name ook de prijs" in orde waren. Het ministerie had als voornaamste prioriteit om zo veel mogelijk beschermingsmiddelen in te slaan. Ze heeft wel toegegeven dat RGA achteraf meer winst heeft gemaakt dan op het ministerie werd gedacht en stelt dat het bedrijf op een oneerlijke manier te werk is gegaan. Deloitte heeft niet alleen opdracht gekregen om de deal met RGA te onderzoeken, maar kijkt ook naar andere aspecten van de inkoop van beschermingsmiddelen tijdens de coronacrisis. Er volgen op een later moment nog twee deelrapporten.