Baas onderwijsinspectie: geen diploma bij onvoldoende Nederlands

Inspecteur-generaal Alida Oppers van de Inspectie van het Onderwijs vindt dat leerlingen op de middelbare school of mbo-studenten geen diploma meer moeten krijgen als ze een onvoldoende halen voor de Nederlandse taal. Dat zegt zij tegen het AD. "Het is belangrijk om de normering van de examens opnieuw onder de loep te nemen’’, zegt de hoogste onderwijsambtenaar van ons land tegen de krant. "Nu zijn de regels zo dat je door kunt met een onvoldoende voor Nederlands. Dat moet echt anders, wat mij betreft." Wie nu een 4,5 haalt als eindcijfer slaagt indien er voldoendes op de eindlijst staan voor Engels en wiskunde. Volgens de onderwijsinspectie had afgelopen schooljaar ongeveer 20 procent van de geslaagde havo- en vwo-leerlingen een onvoldoende voor het centraal examen Nederlands. Op het vmbo lag dat percentage tussen de 7 en 14 procent, afhankelijk van de leerrichting. "Dus je geeft een mbo-diploma, terwijl je weet: deze student is niet voldoende toegerust met de Nederlandse taalvaardigheden om zichzelf te redden in het leven", aldus Oppers. Onderwijsminister Wiersma laat in reactie aan het AD weten: "We hebben echt een grote klus als het gaat om het bijspijkeren van de basisvaardigheden. Specifiek voor Nederlands zijn de afgelopen coronajaren pittig geweest, maar het is wel belangrijk dat jongeren in de jaren daarna hun studieboeken begrijpen. Dus het is goed om erover na te denken hoe die lat omhoog kan, hoe het beter kan."