‘Europese aanpak vluchtelingen halfslachtig’

Verschillende mensenrechtenorganisaties hebben donderdagavond kritiek geuit op de maatregelen van de Europese Unie om de toestroom van bootvluchtelingen in te dammen. Ze vinden dat op de EU-top alleen is besproken hoe mensenhandelaren moeten worden aangepakt en hoe de grenzen verder dicht kunnen. Maar dat verandert volgens hen niets aan de beweegredenen van de asielzoekers om naar Europa te komen.

Amnesty International noemt het resultaat van de EU, Operatie Triton, 'halfslachtig'. Met het verdriedubbelen van het budget voor het redden van bootvluchtelingen ,,probeert Brussel haar eigen gezicht te redden in plaats van mensenlevens''.

,,We zijn verbaasd dat de grote middelen die worden ingezet om de oorlog te verklaren aan de smokkelaars, niet ingezet worden om levens te redden'', reageert Artsen zonder Grenzen. Ook zijn ze bang dat de migranten door zwaardere controle aan de buitengrenzen op zee nog gevaarlijkere routes nemen.

Human Rights Watch noemt Triton een belangrijke stap voorwaarts, maar vindt dat de EU zich te veel richt op de eigen grenzen. De mensenrechtenorganisatie vraagt zich af of de boten en vliegtuigen die de Europese landen in willen zetten wel bij de Libische kust gaan controleren. Daar verdrinken veel migranten.

Verder vindt Human Rights Watch dat de EU vergeet waarom duizenden mensen uit hun eigen land vluchten. Volgens hen negeert Triton het geweld en de ellende in landen als Syrië, Eritrea en Somalië.