Over drukte als statussymbool: ”Wie het niet druk heeft, vinden we lui en lusteloos”

Wie niet druk is, is een loser. Dus rennen we ons rot om een zo geweldig mogelijk leven te leiden. Maar ondertussen zijn we doodmoe en nog altijd ontevreden. Theun Pieter van Tienoven, socioloog aan de Vrije Universiteit Brussel schrijft in De Standaard hoe we 'steeds meer druk ervaren om alles te beleven.' ''We zijn niet meer gaan werken, we hebben een onverminderd of zelfs toegenomen aantal uren vrije tijd en de gezinsarbeid raakt steeds beter verdeeld onder vrouwen en mannen. Toch ervaren we meer tijdsdruk dan vijftien jaar geleden,'' zo begint hij. De norm Van Tienoven wijt dit verschijnsel aan maatschappelijke druk. ''De heersende culturele norm in onze hedendaagse samenleving stelt dat we iets van ons leven moeten maken. Door de secularisering richten we ons leven niet meer in om God te behagen en Zijn laatste oordeel te doorstaan. Neen, we leven maar één keer en we moeten er het beste van maken. Met als gevolg dat we zo veel mogelijk willen doen, zo veel mogelijk beleven en zo veel mogelijk participeren. Een druk leven is het credo en al wie het niet druk heeft, vinden we lui en lusteloos.'' Een goede moeder Die norm vertaalt zich naar vrijwel alle levenssferen. ''De beste kandidaten voor hooggeschoolde arbeidsplaatsen hebben in hun studietijd al ervaring opgedaan. Een goede moeder maakt – tussen de werkuren door – dat haar kind geen minuut stilzit, één of twee sporten doet en een instrument leert spelen. Elke ervaring telt. Ook de markt speelt in op die norm: het aanbod voor consumptie, cultuur en recreatie in de vrije tijd is overweldigend. Gevoed door de wens (of de norm) om het druk te hebben, happen we gretig toe. We kopen een ski-uitrusting, een fitnessabonnement, een HD-recorder met ruimte voor de vele tv-series, en dat allemaal met één doel: beleven. Veel plannen worden door tijdgebrek nooit in daden omgezet, ook dat creëert tijdsdruk.'' Druk van de ketel De socioloog pleit voor verandering. ''De tijd lijkt gekomen om de culturele norm van drukte en beleven om tot een rijk en gewaardeerd leven te komen, te doorbreken. Laten we luisteren naar een wijs man uit het verleden. Jean-Jacques Rousseau schreef dat mensen op twee manieren hun leven rijker kunnen maken: ofwel door ze meer geld (of tijd) te geven, ofwel door hun verlangens in te tomen. Dat laatste lijkt nog zo slecht niet. En het zal zeker wat (tijds)druk van de ketel nemen.''

Bron(nen):   De Standaard