Deze twee kaarten veranderen je kijk op overbevolking voorgoed

In het blauw gekleurde gedeelte wonen even veel mensen als in het rode deel van de kaart. In beide gebieden leeft 5 procent van de wereldbevolking. Het blauwe gebied bestaat deels uit woestijn en onbewoonbare gebergtes, maar ook uit heel Australië, Ierland en Scandinavië. Het rode deel omvat alleen Bangladesh en drie Indiase regio's. The_Global_Extremes_of_Population_Density_Metrocosm_-_2015-11-16_09.01.09 De kritiek op deze kaart was dat de rode en blauwe gedeeltes willekeurig zijn gekozen. Daarom heeft de maker, Max Galka, een nieuwe kaart gemaakt. Nu is het blauw gekleurde deel het grootste stuk en het rode gebied het kleinste stuk land waar 5 procent van de mensen woont. Het resultaat is een kaart waarop 72 procent van de wereld blauw is gekleurd en er slechts 17 stipjes rood zijn. world-population-density2

Bron(nen):   World Economic Forum