7 feiten die je kunt gebruiken in een discussie over vluchtelingen

Dit jaar vangt Nederland waarschijnlijk zo'n 60.000 vluchtelingen op. De meningen zijn daar op zijn zachtst gezegd nogal over verdeeld. Dat komt deels doordat er veel misverstanden zijn ontstaan over de opvang. Leo Lucassen, hoogleraar aan de Universiteit van Leiden, zet in nrc.next 7 feiten op een rijtje. 1. Het zijn er nog nooit zoveel geweest. In de jaren negentig kwamen er elk jaar 35.000 asielzoekers naar ons land. De afgelopen 5 jaar waren het er gemiddeld 27.000 per jaar. Om de cijfers van destijds te evenaren, moeten er de komende vijf jaar elk jaar 43.000 vluchtelingen komen. De 60.000 vluchtelingen dit jaar staan bovendien in geen verhouding tot de miljoen Belgen die in 1914 ons land binnenkwamen. 2. In de jaren negentig waren het geen moslims. Slechts een op de vier kwam in die tijd uit de Balkan, ongeveer net zoveel als nu. Het overgrote deel was ook toen al afkomstig uit het Midden-Oosten en de Hoorn van Afrika. 3. Ze bedreigen onze waarden. Het tegendeel is waar. Ze zijn juist op de vlucht geslagen voor moslim-extremisme. Uit onderzoek van het SCP blijkt dat de Afghaanse, Iraakse en Somalische vluchtelingen uit de jaren negentig erg positief staan tegenover onze democratie en ons rechtssysteem. Ook hebben ze veel autochtone vrienden en speelt religie geen belangrijke rol in hun leven. 4. Dit is nog maar het begin. Het overgrote deel van de vluchtelingen komt uit conflictgebieden en niet uit landen als Egypte of Libië. Er is geen enkel signaal dat ze om iets anders hier heen komen dan voor hun veiligheid. Arbeidsmigranten maken andere rationele keuzes op basis van arbeidsmarktperspectieven in bepaalde landen. Ze zijn daarnaast afhankelijk van geld en netwerken. 5. Vluchtelingen zijn gevaarlijk. Veel mensen willen geen azc in de buurt, omdat vluchtelingen overlast zouden veroorzaken. Dat blijkt in de praktijk erg mee te vallen. Ook al die verkrachtingen waar de PVV het over heeft, zijn nog niet gebeurd. 6. Asielzoekers maken de kans op terreur groter. Terroristen kunnen zich schuilhouden in de vluchtelingenstroom om vervolgens hier aanslagen te plegen. Maar tot nu toe lijkt het daar niet op. De meeste terroristen die hier een aanslag plegen, zijn ook in Europa opgegroeid. 7. Er zijn geen huizen en banen voor vluchtelingen. Op de korte termijn is dat waar. Maar de oplossing voor de huisvesting is simpel: bouw meer sociale huurwoningen, ook voor autochtone Nederlanders. Een baan is lastiger. Vluchtelingen moeten eerst de taal leren en hebben vaak niet het netwerk om snel werk te vinden. Bovendien zijn er allerlei bureaucratische regels die het lastig maken om te werken. Een snelle integratie is essentieel om de vluchtelingen zo snel mogelijk aan een baan te helpen.

Bron(nen):   nrc.next (Blendle)      

103 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Point

  Mis de cijfers over de vluchtelingen uit de jaren 90 die nu aan het werk zijn en niet zijn. De meeste zijn werkloos en leven van een uitkering. Dat was en is ook de reden waarom ze hier kwamen en komen; gratis geld, gratis dokter, gratis zekenhuis. Mooi toch, die immigranten, maar volgens het NRC valt het reuze mee.

 2. Blargh

  De laffe 3Luis heeft zijn naam weer een laten verwijderen van het artikel

 3. Point

  Hieronder nog even wat informatie over vluchtelingen uit de jaren 90. Voor diegen die mijn vorige bericht in twijfel trekken

  —————————————————————————————————————
  Asielzoekers komen moeilijk aan het werk. Van de groep die tussen 1995 en 1999 in Nederland is aangekomen, heeft maar eenderde een baan van meer dan dertig uur.

  ls baantjes van meer dan acht uur ook worden meegeteld, heeft iets meer dan de helft van de asielzoekers met een verblijfsvergunning werk. Dit komt naar voren na gezamelijk onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

  “De kern van het onderzoek is: zorg dat ze zo snel mogelijk aan het werk komen. Dat is het toverwoord”, zegt verslaggever Harmen van der Veen die bij de presentatie van het rapport was. Het rapport heet ‘Geen tijd te verliezen’ en dat is niet voor niets, legt Van der Veen uit: “Er is al heel veel tijd verloren gegaan. Want ze richten zich op de periode van vijftien jaar geleden en ze hebben 33.000 vluchtelingen ondervraagd, gevolgd en gemonitord. Het is een heel serieus wetenschappelijk onderzoek wat nu heel actueel lijkt. Maar eigenlijk is er gekeken naar de vluchtelingen die er al zijn. Het blijkt dat in de periode die achter ons ligt tijd verloren is gegaan bij taalles, het halen van diploma’s en het zoeken naar een woning”, zegt Van der Veen.

  “Al die mensen bleven maar vastzitten in de azc’s, die konden nergens heen, ging veel te traag. Toen kwamen ze eindelijk in de samenleving en toen konden ze maar geen baan vinden door die vertraging”, zegt verslaggever Harmen van der Veen. Volgens de onderzoekers is er nu een belangrijke rol weggelegd voor de burgemeesters. “De activistische burgemeesters zoals van Aartsen die asielzoekers in een leegstaand ministerie stopt, met studenten en arbeidsmigranten. Allemaal bij elkaar, dan begint de integratie meteen op dat niveau. Amsterdam is altijd heel erg activistisch met het geven van een zinnige dagbesteding. Is heel veel ruzie over, maar het gebeurt wel gewoon. En deze wetenschappelijk raad zegt nu: stimuleer die burgemeesters en hou je handen als centrale overheid er vanaf. Laat het ze lokaal oplossen”, zegt Van der Veen.

  Het rapport concludeert dat er haast moet worden gemaakt met het integreren van statushouders, voordat een grote groep straks afhankelijk is van de bijstand. Nu gebeurt dit al vaak. In de eerste jaren na aankomst vinden weinig asielzoekers werk. Het onderzoek werd gehouden onder 33.000 migranten met verblijfsvergunning die minimaal tot 2011 in Nederland verbleven.

  • Legija

   Niet binnenhalen, houdt een hoop problemen buiten de deur!

   (in antwoord op Point)
 4. Blargh

  “Terroristen kunnen zich schuilhouden in de vluchtelingenstroom om vervolgens hier aanslagen te plegen. Maar tot nu toe lijkt het daar niet op.”
  Revealed: Almost 300 suspected terrorists, criminals and illegal migrants are trying to cross the UK border EVERY DAY
  Number of potentially dangerous entrants risen by 60 per cent in two years
  National Border Targeting Centre (NBTC remotely screens all passengers entering or leaving the country
  46 alleged extremists blocked from flying to Syria to fight for ISIS in past six months, investigation found
  Number of people referred to police as potential extremists has rocketed to 3,288 in six months

  • Moos1

   Wij wonen niet in the UK, Blargh en waar is je bron?
   Britain First?

   (in antwoord op Blargh)
   • Blargh

    “up yours” is de bron

    (in antwoord op Moos1)
   • Blargh

    De dagelijkse realiteit én het feit dat de Turkse grens onbestaand is. Hoe gestoord moet je zijn om zand zo lekker te vinden?

    (in antwoord op Moos1)
    • Moos1

     De dagelijkse realiteit van Blargh is wat anders dan de dagelijkse realiteit.

     Wat is er mis met de Turkse stranden? Niets, getuige de hoeveelheid toeristen elk jaar.
     En verder heeft Turkije heeft helemaal niet vele woestijn.

     (in antwoord op Blargh)
  • DoubleUC

   Bron blargh, of helemaal zelf verzonnen?

   (in antwoord op Blargh)
 5. Apekool

  Klein citaat over de ‘succesvolle’ opvang van 1 miljoen Belgen (Wikipedia):

  “De burgervluchtelingen die naar Nederland kwamen, werden zo goed mogelijk ondergebracht op verschillende locaties in het land. Dit gebeurde onder andere in Zeist en in Gaasterland (Fr.). Mede vanwege de misdragingen en de extreem hoge kosten begonnen de eerste onderhandelingen al op 12 oktober 1914 over de terugkeer van 900.000 Belgische vluchtelingen. Na de uitzending van de vluchtelingen hebben de Duitsers een 200 kilometer lange ijzeren draad langs de
  Belgisch-Nederlandse grens getrokken waarop 2000 volt stond! Zij hadden alle begrip voor de Nederlandse situatie. In mei 1915 waren er nog 105.000 burgervluchtelingen in Nederland; een aantal dat de rest van de
  oorlog ongeveer constant bleef, mits zij zich gedroegen. Net als bij de
  militaire vluchtelingen, begon eind 1918 de terugkeer van de laatste burgervluchtelingen naar België. In januari en februari 1919 keerden de laatste burgers terug.”

  • Eeelke

   De Nederlandse regering presenteerde in 1918 ook een rekening van 98 miljoen gulden aan België voor de opvang van deze vluchtelingen

   (in antwoord op Apekool)
  • J.E.

   Ja.ja. Op 100.000 na dan.

   (in antwoord op Apekool)
 6. Jos

  Punt nr. 7 slaat echt alles: daarin wordt niets weerlegd, in tegendeel: er wordt toegegeven dat deze vluchtelingenstroom de druk op de reeds krappe arbeids- en woningmarkt doet toenemen, maar, ach, “gewoon meer woningen bouwen” – heee, gek dat we daar de afgelopen decennia, met al die wachtlijsten, niet op zijn gekomen… vervolgens: “Een baan vinden is lastiger” – alsof prof. zich ook maar even heeft verdiept in het feit dat het toch echt niet eenvoudig is om nog meer woningen bij te beuken in dit piepkleine landje, bij voorkeur in gebieden met werkgelegenheid dus, die, hé, je meent het, al geen snipper groen meer kennen, maar een kniesoor die daarom maalt, want we hebben in dit lijstje natuurlijk al heel veel goede, scherpe argumenten gelezen waarom we de sluizen wagenwijd moeten laten openstaan.

 7. Ko Herent

  Ziende blind en horende doof zei mijn grootvader.
  Waarom sluiten deze linkse landverraders bewust hun ogen?

 8. Martijn

  En alweer een stukje onvervalste pro-vluchtelingenbeleid-propaganda. Worden jullie soms door de overheid gesponsord?

  • Ko Herent

   Wel betaald. In het echt leven worden ze onder de voet gelopen…

   (in antwoord op Martijn)
 9. Prikker

  Ik lees alleen maar 7 meningen, waar zijn de feiten ?

  • Moos1

   Prikker.
   Wat is de mening dan?
   Is gewoon allemaal waar, te beginnen bij 1.

   (in antwoord op Prikker)
 10. Jan Leul

  15 zeer onaangename Feiten over ‘(boot)Vluchtelingen’

  Europa heeft in velerlei opzichten geen plaats voor ‘bootvluchtelingen’. Niet fysiek, niet qua werkgelegenheid, niet qua huisvesting en niet in economische zin. De Europese landen zitten als vele jaren ver boven hun kunnen,
  Veruit de meeste ‘bootvluchtelingen’ vluchten niet voor een aldaar woedende oorlog maar uit economische overwegingen omdat nog altijd het idee bestaat dat de straten van Europa geplaveid zijn met gouden klinkers.
  ‘Bootvluchtelingen’ betalen enorme bedragen aan mensensmokkelaars. Geld dat men ook in de lokale economie kan steken opdat een ieder daarvan kan profiteren. Het ‘vluchtelingenprobleem’ is ronduit een ‘money drain’.
  De overgrote meerderheid van de ‘bootvluchtelingen’ bestaat uit vitale jonge mannen. Hierdoor is het land overgeleverd aan de barbaren en criminelen maar reduceert dit tevens de lokale ‘workforce’ tot praktisch nul.
  Het ‘vluchtelingen’ probleem vernietigd in velerlei opzichten op termijn meerdere continenten in economische alsook in culturele zin. Enerzijds het Afrikaanse en Arabische continent en anderzijds het Europese continent.
  Het toestaan van een welhaast ongebreidelde influx van ‘vluchtelingen’ heeft een vernietigende werking op de culturen in Europese landen. Landen, steden en dorpen veranderen in hoog tempo tot onherkenbare oorden.
  De druk op de sociale voorzieningen, de zorg en alle andere aspecten van onze ‘welvaartsstaten’ neemt dusdanig dramatisch toe dat er een enorme toename zal zijn van armoede, criminaliteit, gettovorming en verloedering.
  Op termijn van nog geen enkele decennia zal het onderscheid tussen 1e, 2e en 3e wereldlanden verdwijnen en rest ons slechts op z’n best een nagenoeg globaal 2e wereld maar veeleer een globale 3e wereld economie.
  Door de verwatering van culturen, de ‘Westerse’ normen en waarden, de chaos, de armoede, de gettovorming en de totale verloedering zullen ronduit barbaarse culturele en religieuze levensbeschouwingen vrij spel krijgen.
  De autochtone bewoners van de Europese landen, en daarmee hun culturen, normen en waarden, opvattingen inzake mensenrechten en hun daadwerkelijke fysieke bestaan worden hierdoor op termijn ernstig bedreigd.
  Europa importeert niet alleen de ‘vluchtelingen’ maar ook de culturen, ideologieën en religies, die vanuit Westers perspectief niets minder dan barbaars zijn, en daarmee ook de conflicten die hen nu noopten om te ‘vluchten’.
  Binnen enkele decennia, naar schatting hooguit 20 jaar, zullen er grootschalige rassenrellen en religieuze sektarische en politiek ideologische oorlogen ontstaan tussen de al in de thuislanden conflicterende ‘culturen’.
  De islam zal op enig termijn, hooguit 4 decennia, de voornaamste politiek ideologische religie zijn in Europa. Dit zal een enorme impact hebben op het leven en bestaan van ‘niet-islamieten’ en alles dat ‘niet-islamitisch’ is.
  De huidige problematiek, zoals jihadisme en religieus fundamentalisme en daaraan verbonden antisemitisme, vrouwenhaat, homohaat en de haat jegens andersdenkende zal t.z.t. de regel i.p.v. ‘de uitzondering’ worden.
  Alles samenvattende zal Europa op termijn in cultureel, sociaal, economisch, qua zorg, sociale voorzieningen en qua mensenrechten en beschaving in het algemeen onherkenbaar veranderen. En niet in de positieve zin!

  bron: http://personanongrata.nl/15-zeer-onaangename-feiten-over-bootvluchtelingen/

  • Legija

   Pas op met al die ‘gutmenschen’ hier….straks ben je weer racist, fascist etc.,

   (in antwoord op Jan Leul)
   • Jan Leul

    Steeds meer Gutmenschen emigreren naar politiek correctere gebieden. Door de verharding van het maatschappelijke debat voelen ze zich niet meer thuis in Nederland.

    Saskia Verheul vertrekt morgen naar Bonaire voor een beter leven. Het laatste half jaar heeft ze geprobeerd de verharding tegen te gaan door mensen online aan te spreken op seksistische grappen, blanke mannen te wijzen op hun white privilege en haar werkgever te vragen om een dag per week geen vlees te serveren in de bedrijfskantine. “Ik heb alles achter moeten laten in Nederland: mijn Vrij Nederland-abonnement en mijn bakfiets.”

    Gutmenschen als Saskia voelen zich niet meer veilig in hun eigen woonplaats. “Toen ik protesteerde tegen een beeldje van Jezus in de kerststal op de basisschool van mijn kinderen werd ik door de andere ouders straal uitgelachen,” vertelt Saskia emotioneel op het vliegveld van Kralendijk.

    Economen waarschuwen tegen de gevolgen van de Gutmenschenexodus voor de Nederlandse economie: het gaat vaak om hoogopgeleide mensen In het buitenland moeten ze vaak weer helemaal onderaan de ladder beginnen. Saskia werkt nu als schoonmaakster in een toeristisch resort. “In Nederland was ik hoogleraar genderstudies. Dus dat is best wel even wennen.”

    Bovendien blijken de Cariben toch niet het verlichte paradijs waar veel politiek correcte vluchtelingen op gehoopt hadden. Saskia: “Ze zijn erg homofoob hier en ik word constant nagefloten op straat. Wat mij betreft kunnen ze de rambam krijgen.”

    http://speld.nl/2015/12/23/gutmenschen-stroom-naar-politiek-correctere-gebieden-zwelt-aan/

    :-)))))

    (in antwoord op Legija)
    • Legija

     Typerend voor de linkse rioolrat….overal commentaar op, en vooral ‘anti-ons’….en nu maar hopen dat het hen allen heel slecht vergaat…toekomst is nader bij dan men denkt?

     (in antwoord op Jan Leul)
  • Moos1

   PVV-bla bla, vrouwenhaat is geen moslimkenmerk
   Zie verkrachtingen in christelijk COngo, Zuid-Soedan of Hindoe India.
   Of gewoon 1 vrouw per 9 dagen vermoord in NL door een jaloerse (ex) partner.
   Homo’s : idem. Zie uber-christelijk Oeganda (dankzij onze westerse zendingsdrift) , en katholieke landen.

   (in antwoord op Jan Leul)
   • Gert

    De problemen die jij even gecherrypicked hebt wegen niet op tegen het aantal wandaden die er dagelijks in moslimlanden gepleegd worden. Ja je leest het goed, moslimlanden. Het aantal moslimlanden zonder grote problemen is namelijk op 1 hand te tellen.

    (in antwoord op Moos1)
    • Moos1

     Nou nee. De paar moslimlanden waar het sinds Bush en Cheney een chaos is, dat zijn nu ook precies de landen waar mensen wel moeten vluchten, he Gert. Staat geen steen meer op de ander op sommige plekken.

     Vertel mij wat, 9 jaar tussen gewoond en gewerkt als autochtone vrouw, van Indonesie tot zwart Afrika. En jij? PVV-echo?

     Was het maar zo dat het cherrypicking was.
     Homohaat en vrouwenrechtenschendingen zijn helaas universeel.

     (in antwoord op Gert)
     • Gert

      Homos haten en vrouwenrechten schenden is iets wat in de islamgeschriften aanbevolen wordt, natuurlijk komt het overal op de wereld voor, maar op kleinere schaal en niet geïnstitutionaliseerd, zoals in de islam.

      Wat bedoel je met ‘PVV-echo?’

      (in antwoord op Moos1)
     • Moos1

      Wat een onwetendheid, Gert.

      http://www.ad.nl/ad/nl/12426/De-Paus/article/detail/3769314/2014/10/15/Paus-luistert-maar-kerk-blijft-antihomo.dhtml

      Er is geen grotere schaal dan de katholieke kerk.

      Vrouwenrechten:

      Bijbel: Numeri.. doodt de kinderen en de vrouwen…. enz

      Bovendien zijn er in 3 grote moslimlanden al vrouwelijke leiders geweest. (Indonesie, Pakistan, Bangladesh)

      In het grootste christenland (Amerika) nog niet.
      En Aisha, was al veel eerder invloedrijk

      http://s.telegraph.co.uk/graphics/projects/koran-carla-power/index.html

      En dan hebben we nog de kwestie abortus, waarin de islam aardig wat progressiever was en is dan tot nu toe de SGP.

      Wat ik met pvv-echo bedoel, is dat je evenveel prietpraat over moslims verspreid als de pvv.

      (in antwoord op Gert)
     • Gert

      Ik zie het al, u woont nu lekker in een moslimland en leeft volgens de sharia, met een niqaab, want u bent een sterke vrouw.

      (in antwoord op Moos1)
     • Moos1

      Ik heb er gewoond en gewerkt. Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaren. In allerlei verschillende moslimlanden.
      Zo verschillend als van het Vaticaan tot Maastricht, tot Urk en Noord-Ierland.

      De meeste moslimlanden zijn ex-kolonien en kennen helemaal geen sharia. En geen niqaabs.
      Dat bedoel ik met onwetend- en kortzichtigheid.

      (in antwoord op Gert)
     • Gert

      U draait om de hete brei heen, door met allemaal randargumenten te komen. Ik denk dat Europa er niet beter van wordt wanneer moslims het hier meer voor het zeggen krijgen. Ik laat anderen namelijk niet graag voor mij beslissen wat voor vlees ik wel of niet mag eten, naar wat voor muziek ik luister etc.

      (in antwoord op Moos1)
     • Moos1

      Wie draait om de feiten heen.
      Namelijk dat er in 55 jaar slechts 5% moslims in ons land zijn gekomen, in de komende decennia de 10% nog niet eens wordt gehaald en dan nog dit: de moslims in Nederland zijn van dermate verschillende culturen afkomstig dat ze niet eens verenigd zijn in een halve eeuw tijd.
      Er is niet eens een moslimpartij in Den Haag na 50 jaar.

      En dan met droge ogen durven suggereren dat ”moslims voor mij gaan beslissen wat ik eet of naar welke muziek ik luister”.

      Heb je al eens een moslimfolder in de brievenbus gehad? Op straat aangesproken door moslims of je naar de moskee wil komen?
      Nou dan.

      En bovendien heeft dat alles geen bal met vluchtelingen te maken.

      .

      (in antwoord op Gert)
     • Gert

      Nu met 5% vertegenwoordigd, zijn ze al de meest (negatief) besproken bevolkingsgroep in Nederland. Dus 10% zie ik niet met vertrouwen tegemoet, dat is namelijk bijna zover in Frankrijk, waar heel wat meer last wordt ondervonden van extreme moslims, vraag de Franse joden maar eens.

      En het heeft wel met vluchtelingen te maken, want als de vluchtelingen joods, christen of atheïst waren geweest was deze discussie niet nodig geweest.

      (in antwoord op Moos1)
     • Moos1

      Ja, er wordt inderdaad nergens zoveel bagger verspreid op het internet over moslims als in Nederland. Dat klopt. Maar dat heeft weinig met de realiteit te maken, maar met onwetendheid en domheid of gewoon onwilligheid.

      Moet je gewoon eens feiten laten spreken ipv je onderbuik.
      (zoals zonet door mij aangedragen over aantallen, dan zou je opmerking over muziek en vlees niet hebben gemaakt. Dat is gewoon dom).

      De Franse joden… mmm… toen de joden uit Europa werden verdreven door de christenen, werden ze in Noord-Afrika opgevangen en daar wonen ze nog steeds.
      Bovendien is de hele Franse koloniale geschiedenis niet te vergelijken met Nederland.

      Hier in ons land komt ”joden aan het gas” uit het Feijenoord-stadion trouwens.

      En deze vluchtelingen zijn niet bezig met religie maar met overleven. Syriers zijn niet uitsluitend moslim, maar ook christelijk.
      Ofwel, hou op met over 1 kam scheren.

      (in antwoord op Gert)
     • Gert

      Ik bedoel niet de discussies op internet. De hoeveelheid negatieve berichten die ik op het journaal zie is genoeg.

      Regelmatig zijn er weer moskeeën die imams uit het midden-oosten uitnodigen, die bekent staan haat te verkondigen tegen het westen.

      Dat er ook enkele antisemieten zijn onder de niet-moslims hoef je mij niet te vertellen.

      Die christenen werden in Syrië vervolgd en nu in de azc’s worden ze weer lastig gevallen door moslims.

      (in antwoord op Moos1)
     • Moos1

      Over cherrypicking gesproken, dan heb je deze berichten zeker allemaal gemist:

      http://www.metronieuws.nl/…/dankbare-syrische…

      http://nos.nl/…/2076871-syrische-vluchteling-schildert…

      http://www.rtlnieuws.nl/…/sander-eet-met-vluchtelingen…

      http://www.omroepbrabant.nl/

      http://www.telstar-online.nl/…/-telstar-tv…

      http://www.gooieneemlander.nl/…/Baarns-burgemeester…

      http://www.omroepbrabant.nl/… …Meer weergeven

      http://www.gelderlander.nl/…/dankbare-vluchtelingen…

      http://www.ad.nl/…/Dankbare-vluchteling-noemt-haar-baby…

      http://www.tubantia.nl/…/dankbare-vluchtelingen-en…

      http://www.omroepgelderland.nl/…/Dankbare-asielzoeker…

      Of deze:

      https://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/532978/moslims-over-de-hele-wereld-reageren-briljant-op-de-oproep-van-is-leider.html

      http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/opmerkelijk/what-fuck-staat-dat-de-bijbel

      http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3763513/2014/10/07/Merendeel-moskeeen-was-laatste-jaren-doelwit-van-agressie.dhtml

      http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/4188434/2015/11/17/Er-is-gewoon-geen-verband-tussen-integratie-en-religie.dhtml

      http://www.huffingtonpost.fr/2015/11/15/video-attaque-bataclan-imams-entonnent-la-marseillaise-seposent-fleurs-a-cote-de-la-salle_n_8569220.html

      http://www.telegraaf.nl/buitenland/24731276/__Zwangere_op_straat_aangevallen__.html

      http://binnenland.eenvandaag.nl/index.php/tv-items/62781/wethoudersvereniging_58_wethouders_bedreigd

      http://nos.nl/artikel/2065795-ontvoerd-vluchtelingenjongetje-dood-gevonden.html

      Heb nog veel meer voor je. Als je het even niet meer helder ziet, dan roep je maar.

      (in antwoord op Gert)
     • J.E.

      Joods,Christen, Atheïst? Nooit problemen uit voort gekomen? Dan heb je toch weinig wereldgeschiedenis geleerd. ALLE grote (religieuze) richtingen hebben èèn overeenkomst, massa van alles wat verkeerd is, inclusief racistische oorlogen. Hoeveel doden zijn er gevallen op die postzegel in Ierland? En pedofilie onder priesters e.d.? Niet in een westers Christelijke instelling?
      Er staat nb in de Bijbel;
      Verbiedt niet te trouwen, tussen man en vrouw uiteraard.

      (in antwoord op Gert)
     • J.E.

      Moslims gaan helemaal niet beslissen wat je wel of niet mag eten. Dropl..
      Dat doen ze in hun eigen land niet eens. In Dimasq kon je ook varkensvlees kopen en niet voor je kat of hond. Dat halalslagers dat niet verkopen is logisch. De niet Moslims kochten liever bij een Christelijke slager.

      (in antwoord op Gert)
     • Gert

      Ik ben wel een beetje klaar met deze discussie, maar als je zo begint.

      Je geeft 1 voorbeeld van een stad in een islamitisch land waar je varkensvlees kan kopen, dat leert ons dus helemaal niks over al die andere islamitische landen.

      Ik lees ook wel eens artikelen, zoals de volgende:

      http://www.guardian-series.co.uk/news/10334813.Halal_meat_served_in_three_quarters_of_council_supported_schools/

      (in antwoord op J.E.)
     • Blargh

      daarom hebben ze in het westen wél stemrecht

      (in antwoord op Moos1)
     • Moos1

      Huh? In Bangladesh ook, (vrouwelijke leider zelfs), in Indonesie, In Pakistan, Tunesie, Egypte enz enz enz enz enz.

      (in antwoord op Blargh)
     • Blargh

      Pakistan heerst wat men noemt “political apartheid”
      Know your stuff Moosie

      (in antwoord op Moos1)
     • Moos1

      https://sylviawitte.wordpress.com/2015/12/30/981/

      Ik hoorde laatst dat je begeleiding kunt aanvragen voor kinderen die op weg naar school langs een AZC moeten fietsen. Wat een goed idee! Graag zou ik van u willen weten of mijn kinderen hier ook voor in aanmerking komen.

      Op weg naar school komen ze namelijk langs een Katholieke kerk en een stukje verderop is een bouwplaats waar afgetrainde wat oudere bouwvakkers jonge- en meestal minderjarige meisjes nafluiten. Intimiderend vind ik ook dat mijn kinderen door een volkswijk moeten fietsen waar het wemelt van de PVV stemmers! Vooral in de decembermaand vinden mijn kinderen dit bedreigend. Mijn oudste zoontje Pete voelt zich altijd erg door hun aangesproken.

      Natuurlijk heb ik zelf ook gekeken naar de mogelijkheid om ze onder begeleiding naar school te brengen, maar ik heb een bakfiets. Voorheen vond ik dit reuze handig, want daar pasten niet alleen mijn eigen kinderen in maar ook het goed gevulde rugzakje van Thomas, onze buurjongen. Zijn rugtas zit zo vol met gedragsstoornissen dat zijn eigen broodtrommeltje er niet meer in past. Maar sinds het NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) mijn bakfiets tot potentieel IS-instrument heeft gebombardeerd, maak ik nu onderweg de gekste dingen mee. Een keer sprong er een BOA bovenop mijn kar omdat hij van een anonieme bron had gehoord dat ik een BOM-moeder zou zijn. U snapt, dat fietst wat aangeschoten. Maar goed het gaat dus over de veiligheid van mijn kinderen. Ik ben nog niet vergeten wat er onlangs gebeurde met kinderen in een crèche, een zwembad, op school en bij een hockeyclub. Ik heb het eens uitgeplozen maar op de route die mijn kinderen fietsen passeren ze het allemaal!! en dan heb ik het nog niet eens over de tussenliggende boerderijen. U weet wel, Marianne Vaatstra? Terwijl iedereen de vluchtelingen de schuld gaf, bleek een Hollandse boer haar tussentijds te hebben volgestampt met zijn zaad, waarna hij haar de strot af sneed.

      Dus tja, al deze gevaren in acht nemend zou het fijn zijn wanneer mijn kinderen gebruik kunnen maken van uw regeling.

      In afwachting van uw antwoord,
      Verblijf ik met vriendelijke groet,
      Een bezorgde moeder

      Oh.. en ps: mijn kinderen hebben pigment in hun huid. De één wat meer dan de ander. Kunt u er voor zorgen dat ze niet door een PVV’er worden begeleid? Gewoon preventief en om te voorkomen dat ze anders tijdens schooltijd het land uit worden gefietst?

      Oh..en liever ook geen BOA. Niet dat dit heus geen lieve en slimme mensen kunnen zijn, maar de kans is gewoon niet zo groot.

      Oh..en liever eigenlijk ook geen autochtone man. Niet dat ik ze allemaal over één kam wil scheren, maar 90% van de pedoseksuelen is wel een autochtone man.

      Misschien (als ik een voorstel mag doen) liefst door een vluchteling? Die moeten toch nog leren fietsen, hebben overdag niets te doen en dan kan hij s’avonds gelijk een hapje mee eten.

      Ik hoor graag van u

      Vriendelijke groet,
      SylviaWitte

      (in antwoord op Blargh)
     • Moos1

      Times of India… daar worden stelselmatig vrouwen verkracht, inderdaad. Door Hindoes. En in Congo door christenen en in Zuid-Soedan ook al door christenen.
      En die sharia-dingen moet je niet willen. Maar goed, wij wonen niet in Pakistan, he Blargh.

      Maar leuk, die nieuwe dailycaller die ze bij de pvv hebben ontdekt.
      Ik heb een ander artikel uit die bagger zo maar kunnen fileren.
      Een zogenaamd interview uit de Duitse Zeit met bleek helemaal niet te bestaan

      DagBlargh.

      (in antwoord op Blargh)
     • Blargh

      Een groot aantal Finse vrouwen zijn afgelopen herfst en deze winter verkracht door asielzoekers. De Finse televisie staatszender YLE heeft nu drie leerprogramma’s in het arabisch vertaald, waar onder andere in een artikel wordt verduidelijkt dat het verkeerd is vrouwen te verkrachten of aan te randen.

      Volgens Yle zijn de lesprogramma’s nodig in verband met de “integratie van immigranten en de onrust die afgelopen herfst heeft plaatsgevonden”.

      Een van de lesprogramma’s behandelt het gigantische aantal seksmisdrijven die zich hebben voorgedaan sinds de opname van 31 000 asielzoekers in Finland dit jaar, waarvan het overgrote deel jongemannen uit Irak.

      Volgens het leerprogramma kan het vanwege “culturele verschillen” tot “misverstanden” leiden wanneer arabische mannen aggregeren met Finse vrouwen. Iets onschuldigs als een glimlach of het beginnen van een conversatie door het slachtoffer wordt door de arabier opgevat als een directe seksuele uitnodiging, volgens een deskundige die in het artikel geïnterviewd wordt.

      Het zijn dit soort misverstanden wat Yle nu wil voorkomen door beschavingscursussen in arabische tekst te publiceren.

      Afgelopen oktober is de Finse immigratiedienst, in samenwerking met een aantal maatschappelijke organisaties, alreeds een bewustmakingscampagne gestart om de asielzoeker seksuele normen en waarden te onderwijzen. Onder andere wordt de vluchteling geleerd dat seksuele bedreiging verboden is, dat vrouwen niet mogen worden aangeraakt zonder hun toestemming, en dat genitale verminking van vrouwen een misdaad is.

      http://yle.fi/uutiset/yle_julkaisee_kolme_kotoutumista_kasittelevaa_artikkelia_arabiaksi/8555877

      (in antwoord op Moos1)
     • Moos1

      In dat hele artikel staat uitsluitend iets over intimidatie en nergens iets over ”grote aantallen verkrachtingen”.

      Ik heb een paar cijfers gevonden over Finland. Cijfers van 2012 dus.
      ”Second most violent country for women”” van de hele EU. 47% van de Finse vrouwen heeft sinds haar 15e iets op dat vlak meegemaakt. Dat zijn er dus 2 miljoen of zo iets.

      En jij hebt geen cijfers van die 31.000 Irakezen die recentelijk zijn binnengekomen? Dat pleit niet voor je, Blargh.
      ”Een groot aantal”, enorm veel… daar kan ik niets mee.
      Ga maar cijfers zoeken, nadat je dit gelezen hebt.

      The Nordic countries are often praised for their achievements on gender equality,[1] yet Finland is European Union’s second most violent country for women with 47 percent of Finnish women saying that they have experienced physical and/or sexual violence since the age of 15 in 2012.[2] Sexual violence is defined as the use of force or manipulation to get someone to engage in unwanted sexual activity without his or her consent.[3] Such violence takes place in both heterosexual and homosexual relationships, as well as outside intimate relationships.[1] The victims of sexual violence are predominantly women, but 26 percent of Finnish men have experiencedsexual harassment since their 15th birthday.[4] All sexual offenses violate the basic right of sexual self-determination.[5] In Finland, sexual violence and taking advantage of a person is always a crime, even if the assaulter was the victim’s spouse, relative or their friend.[5] Sexual offences include but are not limited to rape, forcing someone into a sexual act and taking sexual advantage of a person.[5]

      Maar dat het in Finland voorkomt … wat heeft dat met India te maken? Niets dus. Ofwel, het is een universeel probleem van foute mannen, sterker nog, in de NL cultuur mag je verwachten dat men weet dat zoiets niet kan. En toch… 192 verkrachtingen per week in Nederland.
      Geen cultuurverschil, niets met religie te maken
      Kun ja nagaan…

      http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/05/wekelijks_ruim_70_verkrachting.html

      (in antwoord op Blargh)
     • J.E.

      Op een onderdeel na, voel ik met je mee!! Dat geeft lucht tegen deze onwetende, nog nooit terplekke geweest zijnde relschoppers.

      (in antwoord op Moos1)
 11. jan bosscher

  houdt op!!!

 12. Gert

  Bij de gratie gods laat welingelichtekringen ons weer eens reageren op een artikel!

 13. DoubleUC

  Punt 5. “Vluchtelingen zijn gevaarlijk” & “dat blijkt in de praktijk erg mee te vallen” …een bericht uit de realiteit, over mijn zoon van 11 die zonder enige aanleiding voorover van zijn skateboard werd geduwd en er vervolgens, liggend op de grond’ door twee lachende volwassen asielzoekers/vluchtelingen genadeloos op hem in werd getrapt. Zie je het voor je, naïeve schrijver van dit stuk? Als toetje kreeg hij ook nog klappen met zijn eigen skateboard, daarna verdwenen ze luid lachend.

  Of op hetzelfde stukje fietspad achter het AZC alhier, waar mijn 19-jarige dochter met goed fatsoen niet meer naar haar werk kan fietsen zonder belaagd te worden door groepjes
  asielzoekers/vluchtelingen die plotseling uit de bosjes springen en haar tot stoppen dwingen door de weg te versperren, haar stuur vast te pakken of aan haar bagagedrager te trekken en dan de meest vreemde seksuele ‘oneerbare voorstellen’ doen en deze ook in de praktijk trachten te brengen. Zie je dit tafereel ook voor je, naïeve schrijver van dit stuk?

  Ik zal mijn persoonlijke mening over asielzoekers/vluchtelingen hier maar niet ventileren, maar ik schat zo in de veel mensen die dit lezen zich daar wel een voorstelling van kunnen maken

  • J.E.

   t Zijn nog steeds gebeurtenissen die òòk door Nederlandse c/q blanke jongelui veroorzaakt kunnen zijn. Deze gedragingen vonden allang plaats vòòrdat er een vluchtelingenprobleem was en in alle lagen van de bevolking. Niettemin hoeft het niet getolereerd te worden.

   (in antwoord op DoubleUC)
   • Blargh

    “kunnen gebeurd zijn ” kunnen maar zijn niet

    (in antwoord op J.E.)
    • J.E.

     O nee? Wou je beweren dat Ned.(jonge)lui nooit leden van een ander geslacht m/v lastig vallen? Je hebt er nooit op gelet, over gelezen of je wilt (on)gewoon de Ned.samenleving verzieken. Daarmee maak je jezelf erger dan degenen die jij beschuldigd. Dat noemen ze recht en waarheid omdraaien.

     (in antwoord op Blargh)
     • Blargh

      “Daarmee maak je jezelf erger dan..” alleen in jouw sprookjeswereld , alleen daar

      (in antwoord op J.E.)
     • J.E.

      Als de (af)rekening komt,en die komt, komt die terecht bij de haatzaaiers en andere slechte mensen. Dat is ook logisch want ze vernietigen zichzelf. Alle tekenen wijzen erop. Wat er in het verleden in het klein gebeurde, gaat nu in het groot gebeuren. Daar zijn de meeste Bijbelreligies het wel over eens.

      (in antwoord op Blargh)
     • Blargh

      “Daar zijn de meeste Bijbelreligies ”
      Zijn er meerdere dan ? Interessant, vertel eens wat meer , ik hou wel van een goeie (S)F met vlammen en vernietiging

      (in antwoord op J.E.)
     • J.E.

      Er zijn wel 10.000 denominaties zoals dat meestal genoemd wordt. Vele lijken op elkaar maar niet volledig. Er kunnen wel 2 grote stromingen aangeduid worden. De moderne Evangelische kerken en de (door de Evangelisten laatdunkend genoemde) traditionele kerken. Katholieken, Protestanten, Gereformeerden en Hervormden e.d. Anderen, zoals; Moslims, Boeddhisten, Hindoestanen e.d. hebben ook richtingen. Afzonderlijk hebben ze (min of meer) overeenkomsten maar ook (meestal grote) verschillen. In de Bijbel staat; er moet èèn geloof, èèn hoop en èèn liefde zijn. Die is ver te zoeken maar toch dichtbij.

      (in antwoord op Blargh)
     • Blargh

      Dacht jij nu echt dat ik in religieuze antieke onzin en sprookjes geinteresseerd ben?
      Er is slechts één god en dat is zijne heiligheid het vliegende spaghettimonster

      (in antwoord op J.E.)
     • J.E.

      Ik had niet anders verwacht van iemand die de opvoeding niet goed is doorgekomen.

      (in antwoord op Blargh)
     • Blargh

      net wel, normale mensen stoppen met gloven in sprookjes wanneer ze ontdekken dat papa sinterklaas is

      (in antwoord op J.E.)
  • harrr

   Knoop een go-pro op de fiets van je dochter en post het op dumpert/youtube etc?
   Misschien gaat het viral en krijgt het meer aandacht

   (in antwoord op DoubleUC)
  • Moos1

   Waar is dat dan precies gebeurd, DoubleUC?
   Dan doe je aangifte, lijkt me.

   (in antwoord op DoubleUC)
 14. Motto

  Jammer dat er niets wordt vermeld over de kosten die uiteindelijk door Henk&Ingrid moeten worden opgehoest. En ook niet over het feit dat ons landje zwaar overbevolkt is. En ook niets over de narigheid die we al hebben met de immigranten van de afgelopen decennia (oftewel: de multiculti waanzin).
  Kortom, de titel van dit artikel kan beter worden veranderd in “7 smoezen om weg te kijken”.

 15. Martijn

  Jodenhaat, homohaat, vrouwenonderdrukking, radicalisering, een gierende over-vertegenwoordiging in de misdaadstatistieken, hardnekkige weigering van derde en vierde(!!!) generatie-immigranten om deel uit te maken van onze westerse samenleving( behalve de uitkering aanvragen). Maar met moslim-immigratie heeft het niets te maken hoor!

  • Moos1

   Vertel Martijn, jij bent tegen vrouwenonderdrukking?

   Waarom roep je de pvv dan niet pijlsnel op Dion Graus te verwijderen?

   http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2011/9/OM-PVVer-Dion-Graus-had-vervolgd-moeten-worden-ELSEVIER315556W/

   Of start een petitie tegen verkrachtingen in hindoe India en christelijk Congo?

   Waarom roep je niet tot de katholieke kerk of de orthodoxe protestanten om te stoppen met homovervolging in Oeganda en andere regio’s?

   En je snapt ook al niets van die uitkering, merk ik.
   Mensen die als gastarbeider hier kwamen in de jaren 60/70 krijgen een paar tientjes uit de bijstandspot omdat ze geen compleet AOW hebben opgebouwd.
   Na een werkzaam leven, dus.

   (in antwoord op Martijn)
   • Martijn

    Whatever dude. Jij hoeft mij niet te vertellen wat ik wel of niet zou moeten doen.

    http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/allochtonen-zijn-veel-vaker-werkloos

    Maar steek gerust je kop nog iets dieper in het zand hoor.

    (in antwoord op Moos1)
    • Moos1

     Ik ben een vrouw en geen dude voor jou.
     Als er iemand zijn kop in het zand heeft zitten, ben jij het wel.
     Werkloosheid is te danken aan je rechts-stemmende buurman.
     Syriers zijn trouwens heel behoorlijk opgeleid.
     Net als Iraniers, zelfs hoger dan wij.

     (in antwoord op Martijn)
     • Roy Lubbers

      Dat zijn ze niet. Landen als Syrië en Iran staan niet eens in de top 25 van landen met hoger opgeleiden. Slechts 6% studeert verder na de basisopleiding. Velen zijn analfabeet.

      Wat hebben deze landen er aan dat alle hoge opgeleiden onze kant op komen?
      Wie bouwt het land op? Wie genezen de zieken? Wie bestuurt het land?

      (in antwoord op Moos1)
     • Moos1

      Roy Lubbers. Natuurlijk wel , het zijn juist de beter opgeleide kritische mensen die eerder een reden hadden om te vluchten uit die landen. En die 6% , waar komt die vandaan? Wij vangen natuurlijk ook maar min of meer 30.000 Syriers op van de 20 miljoen.

      Wie bouwt het land op? Wat valt er op te bouwen sinds 4 jaar?

      Ga eens beelden kijken…

      Wie bestuurt? Assad. dankzij het westen, daarvoor zijn vader.

      En dat je dat van Iraniers niet weet, …

      http://www.cbs.nl/nr/rdonlyres/a1b765ee-5130-481a-a826-2dccd89f81c9/0/2012b61pub.pdf

      (in antwoord op Roy Lubbers)
     • Martijn

      Ongeveer 80% spreekt alleen Arabisch, en meer dan 90% is islamitisch. Verder weten we niet precies hoe zich dit verder gaat ontwikkelen. Resultaten van moslim-immigratie uit het verleden zijn op zijn zachtst gezegd weinig hoopgevend.

      Verder vind ik dat je een leugenachtige retoriek hanteert en dat je zogenaamde ‘feiten’ naar je hand zet alleen om de discussie te winnen.

      En je domme vragen hadden geen ene moer met het onderwerp te maken.

      Mijn buurman stemt niet rechts, ik wel.

      En Afshin Ellian schrijft heel genuanceerd en eerlijk over de Islam.
      Zulke mensen hebben we hard nodig.

      (in antwoord op Moos1)
     • Roy Lubbers

      Moos1. Wat valt er op te bouwen?? Een land dat in puin ligt. Leuk zo’n pdf maar lees je het zelf ook? Zo positief is het niet hoor.

      Laat je niet leiden en blind maken door de mainstream media. Verdraai en verbloem de feiten niet.
      Gebruik je boeren verstand.

      De waarheid ligt meestal in het midden.

      (in antwoord op Moos1)
   • Blargh

    Ken je het verschil nu nog niet tussen India en Afrika (don’t care , too far) en het Westen (you know, where we live continent )?

    (in antwoord op Moos1)
 16. vanhetgoor

  Er zijn problemen, dat kan niet ontkend worden. Dat die problemen die er zijn vaak niet goed ondervangen worden moet ook duidelijk zijn. Veel vluchtelingen zijn ontheemd, door de taal en het klimaat voelt men zich minder thuis. Vroeger in een dun shirt op straat, nu met een dikke jas aan. De taal is het voertuig van de geest, maar zonder taalbeheersing is er geen gedachten uitwisseling, en vaak komen mensen dan in een soort endless loop. Ze vervallen tot de idiotie van dat verachtelijke Mohammedanisme. En dan zijn zij niet alleen zichzelf tot last maar iedereen!

  Deze problemen zouden kunnen worden opgelost door de integratie anders te laten verlopen, verplicht naar school direct bij aankomst in Nederland, maakt niet uit of iemand wel of niet wordt toegelaten, een taal leren is altijd nuttig ook als men weer terug moet. Dan moet iedereen direct een dagbesteding hebben, ze moeten een taalmaatje krijgen en met die man of vrouw mee naar het werk, en aan de slag. Paar uur per dag maar, net als de taallessen. Vooral direct leren hoe de NL maatschappij in elkaar zit, en dat iedereen zijn taak heeft, dat is belangrijk.

  Nu is het zo dat vluchtelingen jaren op een AZC moeten zitten en dan niet mogen werken en niet mogen studeren. Dat is fout. Die mensen worden opgezadeld met een extra trauma als zij geen nuttig lid van de maatschappij mogen zijn.

  • Jos

   Nou met dat klimaat zitten ze er op dit moment wel warmpjes bij – geen warme jas gezien om en nabij ons AZC hier, ook niet nodig.
   Verder absoluut met je eens.

   (in antwoord op vanhetgoor)
 17. harrr

  Zeg eens eerlijke redac tie…

  Hoeveel vluchtelingen hebben jullie in huis genomen?

 18. Geer (Nee niet die......)

  Waarom krijg ik zo’n nare smaak in de mond? Omdat onder het mom van de Universiteit van Leiden en Hoogleraar zijn er een aantal meningen gedebiteerd worden die daardoor wetenschappelijk verantwoord en dus waar zouden moeten zijn. Niets is echter minder waar. De conclussies zijn dubieus en leveren zeker geen aanzet tot een debat. Eerder tot een vergroting van het algemene onwelbehagen. Hier zijn de weerleggingen.
  Ad 1. Er zijn vele miljoenen vluchtelingen uit het Midden Oosten en Noord Afrika. De instroom hier, vooral jonge mannen, is nog maar het begin en zeker niet het einde. Te denken alleen al aan gezinshereniging. De winter heeft nu even de stroom stil gelegd. Als Turkije niet op de wenken bediend wordt zou het aantal vluchtelingen volgend jaar nog wel eens veel groter kunnen worden, is de verwachting. Daarnaast is de bevolkingsaantal in de jaren in Nederland significant gestegen. Tevens is onze economie en ons muntstelsel niet meer onafhankelijk. Een vergelijking met 1914 treft daarom kant noch wal. Wegaanleg wordt door linkse groeperingen getorpedeerd, evenals huizenbouw en industrie.
  Ad 2 Er zijn berekeningen dat de hoeveelheid moslims door natuurlijke aanwas en door immigratie in 2050 de hoeveelheid autochtonen, wegens natuurlijke terugloop, evenaart en zelfs overtreft. Ik weet niet wat alle implicaties zijn maar het lijkt me geen stabiele weg naar een toekomst waar christelijke waarden nog de boventoon voeren. Daar waar de moslim waarden de boventoon voeren lijkt de wetenschap zich te moeten houden aan waarden die niet van algehele vrijheid getuigen. Het zou wel eens kunnen zijn dat kerst dan ook hier niet gevierd kan en mag worden. Dat ook wij terugkeren naar de Middeleeuwen. Fouten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst???
  ad 3 Dat men autochtone vrienden heeft zegt niets over de verschillen. Zegt eerder wat over onze tollerantie. Als religie geen belangrijke rol zou spelen zouden er geen moskeeën en hoofddoekjes zijn. Zouden Nederlandse jongens zeer gemakkelijk met moslim meisjes moet kunnen omgaan…….. kul argument. Arbeidsmigranten en Vluchtelingen vermengen zich. Rationele en emotionele aspecten dus ook. Daarbij spelen de religieuze verschillen wel degelijk mee. Dat er nu vluchtelingen zijn die niet alleen uit veiligheid hier zijn is te merken aan de attitude en eisen die zij stellen al meteen bij binnenkomst. Ook is er onderzoek dat aantoont dat als moslims in meerderheid zijn het eigen recht via de islam voorrang heeft.
  Ad 4 Ons normen en waarden beleid is dat je voor die vluchtelingen zorgt. Het zijn inderdaad geen arbeidmigranten en zullen door het ontbreken van werk en de daarbij horende contacten met nederlanders nog moeilijker integreren in Nederland. We hebben gezien hoe moeilijk dat is met arbeidsmigranten uit de jaren 70-80 waarvan velen nog niet de taal spreken.
  Ad 5 Je kunt merken dat de heer Lucassen nooit op een “zwarte” school heeft gewerkt noch in een “zwarte” buurt heeft gewoond. (Zou misschien eens een eye-opener kunnen zijn.) Noch met mensen heeft gesproken, die de vluchtelingen van nu van dicht bij mee maken. Niet de afzonderlijke vluchteling is gevaarlijk. Het met grote eenheden op een kluitje in een kleine wijk zitten wel. . En dat is nu precies wat de COA’s willen. Puur uit economisch oogpunt.
  Ad 6 Na de aanslagen in Bataclan lijkt me dit nu echt een foute uitspraak. In ieder geval 2 mensen die met vervalste paspoorten via Griekenland in Parijs waren. Ja natuurlijk zijn er ook die hier geradicaliseerd zijn. En dat moet dan een vrijbrief worden?? Welk een wetenschappelijk statement van formaat!
  Ad 7 Er moeten banen en huizen gemaakt worden voor instromers. Ik ben blij dat men het daarover eens is. Maar dat is men het al vanaf de Tweede wereld oorlog. De laatste 50 jaar is er een vreselijk tekort aan huisvesting. Alleen al voor Nederlanders. Daar heeft men veel aangedaan maar men heeft het quotum nog niet gehaald. Wat is de overtuiging van deze hoogleraar dat men het de komende 50 jaar wel kan. Hij zal toch met enkele echt innoverende voorstellen moeten komen. Hetzelfde met banen. De pensioenleeftijd is verhoogd maar er zijn geen banen voor ontslagen 50 plussers. Noch voor het overgrote deel andere werklozen. Ook hier innoverende ideeën? Nederland doet al te weinig aan millieu is de verantwoording van Links. Daarmee is alle bodem onder huisvesting en banengroei weg en/of wordt getraineerd. Maar dat gebeurt al jaren. Waarom wordt dat nu dan beter????
  Ik krijg meer en meer het gevoel dat deze hoogleraar om “het politieke correcte denken” wat zaken bij elkaar heeft geharkt zonder eerst eens even goed na te denken. Het lijkt meer op het denken met oogkleppen op en over ideale situaties. Die hebben we echter niet. Dat is luchtfietsen, wetenschappelijk ook leuk maar eveneens weinig zinvol.

 19. Burgermans

  8. De massaverkrachtingen in Hamburg en Keulen

 20. Burgermans

  9. De werkloodheid en criminaliteitscijfers

 21. Burgermans

  10. De aanslagen in Parijs

 22. Bastiaan van Stapelberg

  Gewoon gelul van de bovenste plank. Het is gewoon ontwrichting van de Duitse en Nederlandse samenleving. Wat lullen jullie dom met je zeven punten. In Nederland vragen ze al een havo diploma om in een supermarkt te werken. Nederlandse taal was toch zo belangrijk?

Reacties niet toegestaan