9 gewoontes waardoor je dommer lijkt dan je bent

Je bent vast een behoorlijk slim persoon. Toch doe je waarschijnlijk regelmatig iets waardoor je veel dommer overkomt dan je bent. Zorg dat je deze negen dingen niet meer doet en je reputatie zal aanzienlijk verbeteren. 1. Een alcoholisch drankje vasthouden Kies altijd voor een watertje als je een slimme indruk wil maken. Mensen die tijdens een experiment foto's moesten beoordelen, vonden personen die een biertje in de hand hadden dommer overkomen dan degenen die een glas water dronken. 2. Moeilijke woorden gebruiken als er simpelere volstaan Stoer doen met je uitgebreide woordenschat heeft een averechts effect. Onderzoekers legden proefpersonen twee wetenschappelijke teksten voor. De ene stond vol moeilijke woorden, de andere hadden de wetenschappers bewust versimpeld. De schrijver van de tekst met de makkelijkere bewoordingen werd als intelligenter beoordeeld. 3. Te snel of te langzaam lopen Loop je in een groep pas je dan aan aan het wandeltempo van de anderen. Onderzoekers ontdekten dat wie veel langzamer of sneller liep werd beschouwd als minder slim en minder competent. 4. Oog contact vermijden Ook al ben je nerveus blijf altijd iemand aan kijken. Mensen die oogcontact vermijden worden vaak gezien als minder competent. 5. Vloeken op het werk Hoe gefrustreerd je ook bent, vloek nooit op het werk. Uit een enquête uit 2012 bleek dat de helft van de werknemers collega's minder intelligent vond als ze vloekten op de werkvloer. 6. Verkeerd gebruiken van woorden en uitdrukkingen Moeilijke woorden op het verkeerde moment gebruiken of uitdrukkingen verhaspelen maakt een weinig intelligente indruk. Weet je niet zeker wat iets betekent, kies dan een simpeler woord. 7. Fronzen of boos kijken Niet alleen kom je onvriendelijk over, het maakt je ook minder intelligent. Recent onderzoek toonde aan dat blij kijkende mensen slimmer en betrouwbaarder lijken. 8. Monotoon praten Expressief spreken maakt een intelligente indruk. Varieer je toon en volume en pauzeer niet te veel. 9. Bang zijn om advies te vragen Een studie wees uit dat mensen denken dat ze incompetent overkomen als ze hun collega's om advies vragen, maar uit dezelfde studie bleek dat het tegendeel waar was. Degenen die om advies vroegen tijdens een experiment werden als competenter beoordeeld dan de mensen die niets vroegen.

Bron(nen):   Business Insider