RIVM: 12 mensen met zikavirus in Nederland

Het zikavirus grijpt om zich heen. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het ook in Nederland opgedoken: 12 Nederlanders die in Suriname besmet zijn geraakt hebben zich gemeld. In Denemarken is eveneens sprake van een besmetting, net als 3 in Engeland. In Hawaï werd een besmette baby geboren. Het virus, overgebracht door de tropische Aedesmug, leidt niet bij iedereen tot klachten. Maar 25% heeft er last van. Als zich ziekteverschijnselen voordoen, zijn die meestal na 2 tot 7 dagen zonder problemen verdwenen. Verspreiding in Nederland is onwaarschijnlijk, omdat de steekmuggen die het virus verspreiden hier bijna niet voorkomen. Het zikavirus treft vooralsnog vooral inwoners van Latijns-Amerika. Patiënten die besmet zijn, worden uitvoerig getest en in de gaten gehouden. Omdat het virus vooral gevaarlijk is voor zwangere vrouwen - het kan tot ernstige hersenschade leiden bij ongeboren baby's - worden zij extra goed gemonitord. Al zijn de meeste Latijns-Amerikaanse landen inmiddels goed voorbereid, zorg is er wel. Zo staat het carnaval in Brazilië voor de deur en worden in augustus de Olympische Spelen gehouden. Beducht op verspreiding in Europa is men ook. Mogelijk zal de situatie in de komende weken verslechteren, zegt expert Daniel Lucey, hoogleraar microbiologie en immunologie aan de Georgetown University Medical Center in Amerika in Metro: 'De efficiënte en gecoördineerde aanpak moet echt beter. Het virus moet worden aangepakt door een gecoördineerd, effectief en transparant internationaal leiderschap, met inbegrip van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het onderzoek naar de ontwikkeling van antivirale geneesmiddelen en vaccins is reeds gestart, maar er moet veel meer vaart achter worden gezet'. Er is nog geen mondiale waarschuwing uitgevaardigd door de Wereldgezondheidsorganisatie. Overigens bleek recentelijk dat zika mogelijk ook seksueel overdraagbaar is.      

Bron(nen):   RIVM  Metro