Eén op de drie artsen meldt disfunctioneren collega niet

Uit onderzoek van het Radboud UMC blijkt dat lang niet alle artsen het melden als zij zien dat een collega in de fout gaat. Eén op de drie trekt dan niet aan de bel, zelfs als het welzijn van patiënten in het geding komt. Ongeveer 25% heeft het afgelopen jaar gezien dat een collega risicovol handelde. De meeste artsen en andere zorgverleners melden de fout wel of spreken de collega erop aan. Degenen die dat niet doen, zijn vooral bang dat ze de fout niet kunnen bewijzen. De onderzochte fouten betroffen vooral afwijkingen van de richtlijnen in de zorg en vijf gevallen waarin de patiënt in een levensbedreigende situatie terecht kwam. Bij die zaken speelde wel mee dat de cultuur in de instelling niet als open werd ervaren. Volgens de onderzoekers, die 1000 werknemers in de zorg ondervroegen, is het altijd beter om een fout van een collega te bespreken, ook al is er geen bewijs, en ook vinden zij dat zorginstellingen en beroepsverenigingen meer aandacht moeten besteden aan disfunctioneren. Volgens hen zou het goed zijn als er al in de opleidingen over wordt lesgegeven.    

Bron(nen):   Trouw