Kamer: welvaart is meer dan geld verdienen

De welvaart in Nederland wordt nu vaak gelijkgesteld met het bedrag dat we met zijn allen in een jaar verdienen, het bruto binnenlands product (bbp). Maar dat is niet voldoende. Het moet niet alleen over inkomen gaan, maar bijvoorbeeld ook over onderwijs, gezondheid en milieu.

Een speciale commissie van de Tweede Kamer hamerde woensdag op een breder begrip van welvaart. En die brede welvaart moet beter in kaart worden gebracht. Het wordt dan duidelijker hoe het ervoor staat: of Nederland vooruitgaat of achteruit, hoe de welvaart is verdeeld over de bevolking en welke politieke keuzes gemaakt kunnen worden.

De Kamerleden pleiten voor een jaarlijkse Monitor Brede Welvaart, opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De informatie moet ook vergeleken kunnen worden met die van andere landen, zodat duidelijk is hoe Nederland het doet.