Volkskrant: maximumsnelheid van 130 leidt tot extra doden

De kans dat er doden vallen bij een groot ongeval op de snelweg neemt toe naarmate de maximumsnelheid hoger is. Op 130-km-wegen vielen één of meer dodelijke slachtoffers in 10,4 procent van de ongelukken met li- chamelijk letsel in 2015. Dat was 7,5 procent op wegen met een maximumsnelheid van 120. Op 100-km-wegen liep slechts 1,7 procent fataal af. De Volkskrant concludeert op basis van de ongevalscijfers dat er op trajecten waar de maximumsnelheid 130 kilometer is meer doden vallen dan op wegen waar je minder hard mag. De cijfers onderschrijven de theorie dat ongelukken bij een hogere snelheid leiden tot ernstiger lichamelijk letsel. Wie 120 of 130 rijdt en op een paal of andere weggebruiker botst, moet een veel hardere klap incasseren dan wie met 100 kilometer per uur in een ongeluk terechtkomt. Volgens minister Schultz valt niet te achterhalen of de verhoging van de maximumsnelheid tot meer doden leidt. Bij een ongeluk spelen volgens haar teveel elementen een rol om daarover een uitspraak te kunnen doen