1 op de 7 werkmails is roddel

Nadat Amerikaans energiebedrijf Enron in 2001 failliet ging kwamen zo'n 600.000 e-mails van personeel vrij. Professor Eric Gilbert van de School of Interactive Computing van Georgia Tech analyseerde deze mails en ontdekte dat bijna vijftien procent roddel was. Roddels had hij hierbij gedefinieerd als een mail die informatie over een persoon bevatte die niet in de lijst van ontvangers of verzenders stond.
Gilbert deelde het bedrijf bij zijn onderzoek in zeven niveaus in. Hij ontdekte dat iedereen zowel onderling als met bazen en ondergeschikten roddelde: ‘De grootste roddelstroom bestond op het laagste niveau. Op twee stonden de vicepresidenten en directeuren. De sterkste opwaartse roddelstroom ging van vicepresidenten en directeuren naar ceo's. De vicepresidenten roddelden ook het meest 'omlaag'. Negatieve roddels kwamen 2,7 keer meer voor dan positieve roddels.'

Bron(nen):   De Standaard  Bron Foto