Is huiswerk nu wel of niet nuttig voor kinderen?

Al jaren wordt er door wetenschappers gedebatteerd over het nut van huiswerk. Heeft het nu wel of geen zin om kinderen stapels rekensommen en taallessen thuis te laten oefenen? Dat ligt eraan, lijkt de boodschap. Pedagoog Pedro De Bruyckere legt uit: "Onderzoek toont aan dat huiswerk relatief weinig effect heeft, vooral bij kinderen op de basisschool." Maar niet alle huiswerk is compleet nutteloos. Het ligt er volgens de pedagoog aan wat voor soort huiswerk kinderen krijgen. "Vooral taken die leerlingen voorbereiden op leerstof die nog moet komen en huiswerk dat leerlingen toelaat om gegeven stof achteraf op eigen houtje te oefenen, kunnen wel degelijk zinvol zijn", zegt hij. Bovendien hangt het er van af wat er achteraf met het huiswerk gebeurt. De Bruyckere: "Wanneer er in de les zelf voldoende op het huiswerk wordt teruggekomen, en de leerkracht er genoeg feedback op geeft, kunnen de taken een gunstig effect hebben." Maar zorgt het niet voor meer ongelijkheid, aangezien sommige kinderen meer dan andere zelfstandig met de stof kunnen werken? Dat loopt wel los, aldus de pedagoog. "De effecten van huiswerk zijn zo gering, dat het met de ongelijke voortgang van de kinderen ook wel mee zal vallen", nuanceert hij. Het is daarnaast belangrijk dat kinderen voldoende tijd over houden voor spelen, sociale contacten en slapen. "Onderzoek heeft bewezen dat deze zaken wel degelijk een positief effect hebben op de ontwikkeling van kinderen."  

Bron(nen):   De Morgen