Japanse gevangenis is net een bejaardenhuis

De gemiddelde Japanse gevangenis lijkt tegenwoordig meer op een bejaardenhuis, inclusief cipiers, die gevangenen helpen met wassen en toiletbezoek. De extreme vergrijzing in het land heeft er voor gezorgd dat het percentage criminele ouderen in tien jaar tijd steeg van 5,8 naar 20 procent. Die groeiende groep ouderen drukt zwaar op het gevangeniswezen, waar veel meer personeel nodig is om de bejaarde criminelen te verzorgen. De ouderen zelf vinden dat helemaal niet zo erg en zouden met lichte vergrijpen bewust aansturen op een verblijf in de gevangenis. Volgens onderzoeker Yuki Shinko zijn ze eenzaam, vervelen ze zich en vrezen ze de consequenties niet. Ze zouden liever een tijdje in de cel zitten dan armoedig leven in vrijheid. Shinko: “Als je gearresteerd wordt heb je nog steeds een dak boven je hoofd, je krijgt drie maaltijden per dag en je gezondheid wordt in de gaten gehouden. Het is dus een soort win-win-situatie.” Momenteel is 27 procent van de bevolking ouder dan 65. De werkloosheid onder deze groep is hoog. Aangezien de bevolking al jaren krimpt, zullen er alleen nog maar meer ouderen bijkomen.

Bron(nen):   Joop