Comey moest ontslag bij FBI via media horen

WASHINGTON (ANP) - James Comey was niet van te voren ingelicht over zijn ontslag als directeur van de FBI. Terwijl hij zijn medewerkers toesprak voorafgaand aan een evenement in Los Angeles, vertoonde een tv in die zelfde ruimte een nieuwsuitzending over zijn ontslag. Aanvankelijk dacht Comey dat het een grap betrof. Pas toen zijn medewerkers zenuwachtig heen en weer begonnen te lopen, stopte hij met zijn toespraak. In een klein kantoor vernam Comey dat het ontslag pure ernst was.

Zijn officiële ontslagbrief werd even later op het kantoor in Washington bezorgd.

FBI-directeuren worden voor een periode van tien jaar benoemd, juist om invloed van de politiek zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Comey werd bijna vier jaar geleden door toenmalig president Obama benoemd.

Voorlopig staat plaatsvervanger Andrew McCabe tijdelijk aan het hoofd van de FBI.