Schippers: maak Tjeenk Willink informateur

Informateur Edith Schippers adviseert Herman Tjeenk Willink (PvdA) aan te stellen als nieuwe informateur. Dat schrijft Schippers (VVD) in haar verslag over over de gesprekken die ze had met politiek leiders over de vorming van een nieuw kabinet.

Volgens Schippers is Tjeenk Willink, minister van staat, ook bereid om informateur te worden als de Tweede Kamer dat ook wil. Tjeenk Willink was eerder onder meer informateur van Paars I. Ook was hij voorzitter van de Eerste Kamer.

Schippers heeft haar verslag maandag aangeboden aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Ze stelt daarin vast dat het op dit moment niet mogelijk een onderzoek te doen naar een coalitie die op een meerderheid in Tweede en Eerste Kamer kan rekenen. ,,Iedere geopperde variant voor een meerderheidscoalitie stuit op bezwaren van minstens één van de betrokken fracties''.

Maar volgens Schippers hoeft deze ,,feitelijke situatie'' niet het eindpunt te zijn. ,,Beweging is mogelijk. Het vraagt om een gerichte tussenstap waarin partijen nieuwe bereidheid kunnen vinden om zonder voorwaarden vooraf het onderlinge gesprek aan te gaan.''