‘Jongeren overschatten zichzelf digitaal’

De helft van de Nederlandse jongeren overschat de eigen digitale vaardigheden. Uit onderzoeken van Kennisnet en Mediawijzer.net blijkt dat de meeste jongeren moeite hebben met het beoordelen van nepnieuws en het vinden van informatie online.

,,Jongeren zien nieuwe media als iets waar ze vertrouwd mee zijn'', zegt een woordvoerder van de Week van de Mediawijsheid, een informatiecampagne die vrijdag begint. ,,Ze zijn er misschien wel handig in maar hebben niet de vaardigheden om informatie te beoordelen en op te zoeken. Ze zijn ook minder geïnteresseerd in wat ze nu op school over mediawijsheid horen en willen liever creatieve dingen leren zoals het bewerken van foto's, filmpjes of programmeren."

Ouders en docenten zijn volgens de onderzoekers minder handig in nieuwe media en nemen al gauw een politierol op zich waarbij ze jongeren waarschuwen voor de gevaren, zoals game- en smartphoneverslaving en sexting. ,,Zij onderschatten wat zij jongeren kunnen bijbrengen op het gebied van mediawijsheid", aldus de woordvoerder.

Volgens de initiatiefnemers is er een grote kloof tussen ouders en docenten en jongeren. De week moet generaties dichter bij elkaar brengen, bijvoorbeeld door debatten en workshops.

Op scholen wordt nauwelijks onderwezen in digitale vaardigheden omdat het nog niet verplicht is. Volgens de onderzoeken wordt hierdoor de sociale omgeving het meest bepalend voor wat jongeren leren over digitale vaardigheden. Lager opgeleide jongeren vormen een risicogroep.

De resultaten zijn gebaseerd op 1600 zelfrapportages, een toets over informatievaardigheden onder duizend jongeren en een enquête over mediawijsheid onder een even grote groep jongeren. Mediawijzer.net is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De organisatie wil kinderen en jongeren in staat stellen 'mediawijs' te leven. Kennisnet ondersteunt en adviseert scholen over ICT.