Syrische vluchteling (23) pleegt zelfmoord na seks met priester

Een Duitse priester had de zorg op zich genomen voor een zwaar getraumatiseerde vluchteling (23) uit Syrië. Die zorg strekte zich ook uit tot seks. Od zoals de priester zelf schrijft in het parochieblad: ‘ik gaf hulp en persoonlijk contact, waaruit uiteindelijk ook lichamelijke intimiteit voortkwam die in deze situatie niet gepast was’. De Syriër meldde dat bij de politie en maakte in december 2016 een einde aan zijn leven. De priester in kwestie betreurt dat hij niet ‘voldoende afstand heeft gehouden’. De zelfmoord lag niet aan hem, denkt de priester. ‘De redenen zijn vermoedelijk te zoeken in zijn traumatische ervaringen’, bericht het Nederlands Dagblad. De politie vindt niet dat sprake is van strafbaar handelen. De bisschop van Trier, Stephan Ackermann, heeft de priester op non-actief gesteld.

Bron(nen):   Nederland Dagblad  Dom Radio