Nog steeds meer overledenen in winter

DEN HAAG (ANP) - Het aantal sterfgevallen is deze winter opnieuw hoger dan gewoonlijk, maar niet zo hoog als in de winter van 2016 op 2017. Dit becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vanaf begin november 2017 tot en met eind januari 2018 stierven 43.400 mensen, 1500 minder dan in hetzelfde tijdvak van 2016 op 2017. Vooral onder ouderen gingen minder mensen heen dan vorig jaar: het aantal overleden 80-plussers ligt tot nu toe zelfs 5 procent lager.

In vergelijking met eerdere winters ligt de sterfte wel duidelijk hoger, maar er zijn ook steeds meer ouderen. Daarbij was er zowel deze als vorige winter een stevige griepepidemie.

Niet alleen in Nederland is het aantal sterfgevallen de huidige en vorige winter hoger dan in een gemiddelde winter, ook in andere Europese landen is dat zo.