Komisch: dit bedoelt een Engelstalig persoon echt

Nederlanders zijn een direct volkje en dat zie je terug in de taal: meestal zeggen we wat we bedoelen en bedoelen we wat we zeggen. Voor Engelsen geldt dat niet altijd. Ze zeggen dingen soms gewoon uit beleefdheid en bedoelen met bepaalde uitdrukkingen iets heel anders dan we denken. In het boekje Stuff Dutch People Say staat een overzicht van een aantal typische taalmisverstanden. Geen automatische alt-tekst beschikbaar.