Politievakbond: werkdruk voor agent te hoog

De werkdruk voor agenten is zo hoog, dat dit jaar ruim 200.000 keer de Arbeidstijdenwet (ATW) zal worden overtreden. Politievakbond NPB luidt hierover de noodklok, zo bevestigt voorzitter van de bond Jan Struijs berichtgeving hierover door het AD.

,,Dit kan zo niet meer", aldus Struijs, die wijst op agenten die te veel overwerken of te vaak achter elkaar nachtdiensten draaien. Als het niet verbetert, vindt hij dat agenten steviger 'nee' moeten gaan zeggen tegen werkaanbod. ,,Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in een herstelplan dat zorgt voor een snellere instroom van nieuwe agenten."

Het aantal overtredingen komt dit jaar naar verwachting uit op 208.000, vorig jaar lag het aantal op 228.000. De korpsleiding zegt tegen het AD blij te zijn met de ,,dalende lijn", maar erkent het probleem en zegt afspraken te hebben gemaakt met de ondernemingsraad en vakbonden over het verlagen van de werkdruk.