‘Kabinet gaat klimaatdoelen niet halen’

Het huidige kabinetsbeleid volstaat niet om de voor volgend jaar gestelde klimaatdoelen te halen. In een door actiegroep Urgenda aangespannen rechtszaak kreeg de overheid tot twee keer toe opdracht de uitstoot van CO2 met minstens een kwart terug te dringen ten opzichte van 1990. Maar de teller blijft volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) steken op iets meer dan een vijfde, bevestigen Haagse bronnen.

Die achterstand is de keerzijde van de sterke economische groei van de laatste jaren. Die heeft gezorgd voor een toename van het autoverkeer en de industriële bedrijvigheid, waardoor de effecten van het klimaatbeleid deels teniet zijn gedaan. In een jaar tijd moet de CO2-uitstoot met zo'n 9 megaton extra worden teruggedrongen. Daarvoor zijn ingrijpende maatregelen nodig, bijvoorbeeld het vervroegd sluiten van meerdere kolencentrales.

Het PBL is de belangrijkste adviseur van het kabinet op klimaatgebied. Het planbureau presenteert vrijdag zijn jongste ramingen.