9 dingen die je nog niet wist over Jezus

Samenleving
donderdag, 27 augustus 2015 om 14:37
welingelichtekringen header 1
Jezus is misschien wel de bekendste en tegelijk onbekendste figuur uit de wereldgeschiedenis. Het meeste van wat we weten is gebaseerd op archeologische opgravingen, oude teksten en kunstvoorwerpen. Het is niet veel maar op basis daarvan kunnen we toch een aantal misvattingen de wereld uit helpen. Jezus was waarschijnlijk niet vrijgezel, zoals velen denken. In 2014 dook er een oude tekst op waarin wordt verwezen naar de vrouw van Jezus. Ook uit andere documenten blijkt dat Jezus een speciale relatie had met Maria Magdalena. Bovendien waren Joden in die tijd praktisch nooit alleenstaand. Het is onwaarschijnlijk dat Jezus het lange haar had dat op veel afbeeldingen te zien is. In die tijd was het zeer ongebruikelijk voor mannen om hun haar lang te dragen. In het Nieuwe Testament is het Griekse woord 'stauros' vertaald als 'kruis', maar er kunnen allerlei vormen mee worden bedoeld. Meestal betekent het grote rechtop staande paal. De Romeinen hadden destijds bovendien meerdere methoden om hun gevangenen op te hangen. Mogelijk kozen christenen voor een kruis, omdat dit een mooi symbool was. Jezus wordt vaak voorgesteld als een grote, lange man, maar Joodse mannen hadden in die tijd een gemiddelde lengte van iets meer dan anderhalve meter. Het is dus onwaarschijnlijk dat Jezus veel groter was dan dat. De miraculeuze geboorte van Jezus is mogelijk pas in de tweede eeuw toegevoegd aan de bijbel en dat dit in een stal gebeurde dateert van nog later. Jozef en Maria verbleven waarschijnlijk bij familieleden en 'er was geen ruimte in de herberg' kan beter worden vertaald met 'er was geen ruimte in de kamer boven.' Latere verhalenvertellers konden niet bedenken dat het destijds normaal was om dieren te houden op de begane grond, vandaar dat ze dachten dat het om een stal ging. Jozua is een naam die in de tijd van Jezus veel voorkwam. Jezus en Jozua zijn feitelijk dezelfde namen, maar verschillend vertaald in de bijbel. Sommige deskundigen geloven dat het Nieuwe testament een hervertelling is van het verhaal uit het Oude Testament van Jozua die zijn volk naar het beloofde land leidde met daaraan extra episodes toegevoegd. Het is maar zeer de vraag of er daadwerkelijk twaalf apostelen waren die Jezus had uitgekozen. Hun namen variëren namelijk van lijst tot lijst. Het getal twaalf komt waarschijnlijk van de twaalf tekenen van de dierenriem. De meeste wereldreligies zijn geïnspireerd op de pre-historische astrotheologie. In de eerste eeuw waren de verhalen uit het Oude Testament bekend. Een messias kon de voorspellingen daarin gemakkelijk doen uitkomen. Ten tweede zijn de evangeliën veel eerder religieuze literatuur dan objectieve geschiedschrijving. Ten derde zijn er aanwijzingen dat veel van de gebeurtenissen die in de bijbel werden beschreven als profetieën in feite al eerder waren gebeurd en dus meer herinneringen waren. Uitspraken als: 'Hij die zonder zonde is, werpe de eerste steen' en 'wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet' zijn waarschijnlijk niet van Jezus. Ze dateren van eerder of later. In die tijd was het normaal om uitspraken toe te schrijven aan een bekend persoon, zodat ze meer gewicht kregen.
Bron(nen): Salon.com