Vaders durven geen vaderschapsverlof te nemen

Vaders mogen sinds nu 5 verlofdagen opnemen na de geboorte van hun kind. Maar weinig vaders maken gebruik van dat recht. Reden: ze durven het niet, omdat hun baas het raar vindt. Vaders krijgen, volgens een onderzoek, nog vaak te horen van hun werkgever dat zo'n verlof te ingewikkeld is of niet past bij de bedrijfscultuur. Of vaders vragen er niet om, omdat ze bang zijn voor een negatieve reactie. Om vaders meer te betrekken bij de kinderen is op 1 januari het recht op verlof na de geboorte van de baby uitgebreid van twee naar vijf dagen. De werkgever betaalt dit verlof en mag dit niet weigeren. Daarnaast mogen vaders vanaf 1 juli 2020 ook gebruikmaken van het aanvullend vaderschapsverlof van vijf weken tegen 70 procent van hun salaris. Werkgevers kunnen dit aanvullen tot 100 procent. Maar behalve een wijziging van de regels is er dus ook een verandering van de cultuur nodig om de gelijkheid van vrouwen en mannen in de verzorging van kinderen te laten groeien.