België wil af van euthanasie bij psychisch lijden

Samenleving
dinsdag, 08 december 2015 om 9:33
welingelichtekringen header 1
In België wordt per jaar euthanasie toegepast bij ongeveer 50 mensen omwille van ondraaglijk psychisch lijden. In een open brief in naam van 65 professoren, psychiaters en psychologen worden deze praktijken ter discussie gesteld. De deskundigen erkennen wel dat psychisch lijden even ondraaglijk kan zijn dan lichamelijk lijden. Het probleem met psychisch lijden is echter dat het inschatten daarvan volledig gebaseerd is op wat de patiënt erover vertelt. Er zijn – in tegenstelling tot euthanasie bij lichamelijk lijden – geen objectieve criteria voor het lijden. In hun open brief nemen de Belgische deskundigen een duidelijk standpunt in: ‘Wij vinden dat deze situatie intrinsiek verbonden is met het gegeven van een wet die stoelt op subjectieve criteria. Daarom dringen wij erop aan om het toelaten van euthanasie op basis van louter psychisch lijden uit de huidige wetgeving te schrappen.’ In Nederland werd in 2014 euthanasie toegepast bij 41 mensen met een psychiatrische aandoening. In 2015 is dat aantal flink gestegen. De Levenseindekliniek hielp in de eerste zes maanden van dit jaar meer psychiatrische patiënten met euthanasie dan in heel 2014. In 2014 meldden ongeveer 1000 psychiatrische patiënten zich aan bij de Levenseindekliniek. De kliniek heeft echter te weinig psychiaters in dienst om deze verzoeken te kunnen begeleiden. Daardoor staan er nu bijna 100 psychiatrische patiënten op de wachtlijst. In plaats van euthanasie wordt in Nederland ook vaker gekozen voor hulp bij zelfdoding, d.w.z. dat de patiënt zelf een dodelijk drankje drinkt. Dit wordt gezien als een humanere manier van sterven dan een in totale eenzaamheid gepleegde suïcide.