Deze landen haten hun regering het meest

Samenleving
maandag, 20 oktober 2014 om 15:14
welingelichtekringen header 1
De regering doet het altijd verkeerd, maar in sommige landen meer verkeerd dan in andere. Hieronder de landen waar de bevolking het minst vertrouwen heeft in de regering. De cijfers zijn afkomstig van Amerikaanse opiniepeiler Gallup, die zich baseerde op data uit 2013. Slechts 8 procent van de inwoners van Bosnië-Herzegovina steunt de regering. Dat komt mogelijk door de torenhoge werkloosheid van 27 procent en doordat er 20 jaar na de oorlog nog steeds etnische spanningen bestaan. Bulgarije worstelt nog steeds met de transitie naar een markteconomie. De levensomstandigheden zijn slecht in vergelijking met omringende landen en er is veel politieke onrust. Slechts 13 procent is gelukkig met de regering. Griekenland had vorig jaar een schuld van 175 procent van het BBP. Dat is de tweede hoogste ter wereld. De zware besparingsmaatregelen die Griekenland moest treffen, hebben er waarschijnlijk mee te maken dat maar 14 procent vertrouwen heeft in de overheid. Slechts 15 procent van de Tsjechen staat achter de regering en 87 procent gelooft dat corruptie een wijdverspreid fenomeen is onder ambtenaren. De werkloosheid is weliswaar laag, maar de corruptie binnen de regering is hoog. Dat laatste verklaart waarom maar 18 procent van de Moldaviërs vertrouwen heeft in de regering. Maar 18 procent van de Pakistanen is positief over hun regering. Dat komt met name door corruptie in de publieke sector, een wederkerende militaire heerschappij en de zwakke autoriteit van de overheid in de grensgebieden. Hoewel de regering zich de afgelopen jaren heeft ingezet om de armoede te bestrijden, is toch maar 18 procent overtuigd van de huidige leiders in het land. De Roemeense overheid moest in 2012 ontslag nemen na impopulaire besparingsmaatregelen. Het land kreeg in 2009 miljarden noodhulp van de EU, IMF en de Wereldbank. 50 procent heeft daardoor vertrouwen in de Europese leiders, maar slechts 18 procent ziet de eigen regering zitten. In Costa Rica gaat het economisch beter dan in de omringende landen. Maar het land heeft nog veel last van corruptie en is een doorvoerland voor cocaïne. Slechts 20 procent van de Costa Ricanen heeft daardoor vertrouwen in de regering. 20 procent van de Jamaicanen is positief over hun overheid. Waarschijnlijk hebben de hoge inflatie en werkloosheid daarmee te maken. 60 procent van de Jamaicanen had het afgelopen jaar niet genoeg geld om voedsel te kopen. Portugal heeft te kampen met een werkloosheidspercentage van 16 procent, een hoge overheidsschuld en een daling van het BBP. Slechts 20 procent van de Portugezen heeft daardoor nog vertrouwen in de overheid. Het werkloosheidspercentage behoort met 26 procent tot de hoogste ter wereld en er is veel corruptie. Waarschijnlijk is daarom maar 20 procent van de bevolking positief over de regering.  
Bron(nen): Knack