'... die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven'

Samenleving
vrijdag, 10 april 2009 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Tot de best nageleefde taboes van modern Nederland behoort het christendom. De cuturele elite heeft besloten dat godsdienst geen serieus onderwerp is en dus gaat het er niet over. Van schaamte voor belangstelling voor de geschiedenis van het christendom hebben intellectuelen in andere landen minder last.
Deze dagen dan ook interessante verhalen over dood en opstanding van Jezus in uiteenlopende bladen als Slate, die Zeit en Der Spiegel. DeAmerikaanse site Slate probeert de historische waarheid en betekenis van het verhaal van de kruisiging te achterhalen.
Kruisiging was de meest onaangename en vernederende wijze van executie die de Romeinen kenden. Voor de vroege Christelijke kerk was het dan ook niet handig dat de held van het verhaal zo'n lot had getroffen Tweeduizend jaar christendom, zo betoogt Slate, heeft de gevoelswaarde van de vernederende kruisdood uitgewist.
Die Zeit kiest er voor aan atheïsten uit te leggen wat de vroege christelijke kerk bedoelde met opstanding uit de dood: nergens in de Bijbel wordt immers het verhaal van de opstanding zelf verteld. De Bijbel spreekt van een leeg graf en van het weer verschijnen van Jezus na zijn dood. Maar niet over de opstanding.
Plaatjes van de opstanding uit de dood, in de afgelopen tweeduizend jaar gemeengoed geworden, zijn ontsproten aan de fantasie van kunstenaars, en niet aan de tekst van de Bijbel (illustratie: Rubens). En, troost voor atheisten, de bijbel zelf noemt de opstanding onbegrijpelijk.
Der Spiegel besteedt zijn omslagverhaal van deze week (in de papieren versie) aan Judas. Het blad schrijft over het evangelie van Judas. Het evangelie spreekt voornamelijk over Judas Iskariot, maar er is geen tekst bij die door hem zèlf is geschreven.
Opmerkelijk hierin is dat Judas niet wordt afgeschilderd als 'schurk' of 'verrader,' maar juist als een vroom en gelovig man, die tégen zijn wil deed wat Jezus van hem verlangde: hem overleveren aan de Romeinen.
Het evangelie is in de jaren tachtig gevonden, maar pas onderwerp van serieuse aandacht sinds Het Parool er op Goede Vrijdag 2005 over berichtte. Der Spiegel met daarin het grote verhaal over Judas is voor € 3,70 online te lezen.