Discriminatie bij inschrijving kleuterschool: kind uit wit middenklassegezin gaat voor

Samenleving
dinsdag, 25 augustus 2020 om 15:46
anp 18725078
Net als in Nederland is er in België in de steden ook regelmatig een wachtlijst voor de kleuterschool. Vlaamse sociologen zochten uit of er kinderen zijn die een voorkeursbehandeling krijgen. Dat blijkt zo te zijn: het helpt enorm als een kleuter uit een wit middenklassegezin komt.
E-mailDe onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent namen heel simpel de proef op de som. Ze stuurden een e-mail naar 2.243 Nederlandstalige kleuterscholen, waarin ze zich voordeden als ouders die een school zochten voor hun kind. Ze vroegen naar de inschrijvingsprocedure en om een persoonlijke rondleiding. De e-mails werden in zes groepen verdeeld: de afzender leek afkomstig uit België, Noord-Afrika of uit de Sub-Sahara-regio. Ook had de persoon een lager of hoger opleidingsniveau. De verschillen moesten blijken uit het e-mailadres, de naam van de kleuter, het werken in ploegendiensten en tikfouten in de mail.
Het resultaat was treurig: 70 procent van de Belgische ouders kon zich direct inschrijven, tegenover 40 en 38 procent van de ouders van Sub-Saharaanse en Noord-Afrikaanse afkomst. Bovendien kon 70 procent van de Belgische ouders langskomen voor een rondleiding versus minder dan een derde van de overige ouders.
Sociaal-economische positieMaar minstens even opvallend is het belang van de sociaal-economische positie. Van de Belgische middenklassegezinnen kon 76 procent langskomen, van de lager opgeleide families maar 36 procent. Bij de lager opgeleide families van buitenlandse afkomst lag dat percentage rond de 20 procent. Vooral veel scholen, die niet heel erg wit of heel erg gemengd zijn volgden dit beleid, omdat ze vrezen dat hun school anders te divers wordt, aldus de onderzoekers.
“Dat doen ze vooral omdat veel Vlaamse ouders een school met weinig diversiteit nog altijd prestigieuzer vinden. Hoe meer leerlingen met een migratieachtergrond er les volgen, hoe lager de kwaliteit van het onderwijs wordt ingeschat”, legt socioloog Dounia Bourabain uit. “Wanneer een school diverser wordt, kan dat voor sommige ouders zelfs een reden zijn om hun kind er weg te halen. Vandaar dat sommige directies veel moeite doen om meer leerlingen uit de witte middenklasse aan te trekken.”
Bron(nen): HLN