Geluksgevoel onder jongeren in coronajaar 2020 gedaald

Samenleving
door anp
maandag, 01 november 2021 om 3:09
geluksgevoel onder jongeren in coronajaar 2020 gedaald1635732776
Jongeren waren vorig jaar minder gelukkig dan voorheen. In de Landelijke Jeugdmonitor van het CBS over coronajaar 2020 gaf 84 procent van de jongvolwassenen aan over het algemeen gelukkig te zijn. In 2019 was dit 88 procent en in de tien jaar daarvoor schommelde dat percentage rond de 90 procent. Ook de tevredenheid onder jongeren tussen de 18 en 25 jaar is vorig jaar afgenomen. 81 procent zei in 2020 tevreden te zijn met hun leven, waar dat in 2019 nog 86 procent was. Desalniettemin kenden jongvolwassenen ook in 2020 een hoog welzijn, concludeert het statistiekbureau. Gevraagd naar hun persoonlijk welzijn op specifieke onderdelen, was in de meeste gevallen een positieve ontwikkeling te zien. Zo waren meer jongeren tevreden met hun financiële toekomst en opleiding of werk. Wel waren vorig jaar minder jongeren tevreden met hun sociale leven. Of die afname een gevolg is van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande maatregelen is volgens het CBS met de huidige gegevens niet vast te stellen. Minder jongvolwassenen hadden vorig jaar dagelijks contact met familie door hen te zien, te spreken of berichtjes uit te wisselen. "Jonge vrouwen vinden dit familiecontact vaker heel belangrijk dan jonge mannen", aldus het CBS. Het percentage jongeren dat dagelijks contact had met vrienden en buren bleef onveranderd.