Laatste officiële dag klimaattop, maar uitstel is mogelijk

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 november 2021 om 4:41
laatste officiele dag klimaattop maar uitstel is mogelijk1636688706
De klimaattop in Glasgow gaat zijn officiële laatste dag in, maar dat is alleen zo als de planning wordt gehaald. Dat zou weleens moeilijk kunnen worden, want volgens betrokkenen wordt nog scherp onderhandeld over de eindverklaring, waar nu alle ogen op zijn gericht. De Britse premier Boris Johnson hintte er eerder deze week al op dat verlenging mogelijk nodig zal zijn. Dat is bij eerdere klimaattoppen ook gebeurd.
Op de zogenoemde COP26 onderhandelen landen over het tegengaan van klimaatverandering. Steeds nadrukkelijker gaat het over het meest ambitieuze doel uit het klimaatakkoord van Parijs uit 2015: de opwarming beperken tot 1,5 graad. De hoop van onder meer de EU is dat het pad dat hierheen leidt in Glasgow wordt gevonden. Dat wil niet zeggen dat na deze top het probleem is opgelost. Landen zullen ook de komende jaren hun ambities moeten opschroeven om het doel te bereiken. Diverse wetenschappelijke rapporten laten zien dat de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen veel drastischer omlaag moet om onder de 1,5 graad te blijven.
Eventueel uitstel zou weleens positief kunnen uitpakken, zegt Dewi Zloch van Greenpeace in Glasgow. "Dan zal de druk op de landen nog meer toenemen. En dat is maar goed ook, want er moet nog een hoop gebeuren in Glasgow om tot een echt goede deal voor het klimaat te komen." Voor sommigen levert uitstel praktische problemen op met hotelkamers en vluchten. Ervaren congresgangers hebben hun hotelkamers uit voorzorg al tot zondag vastgelegd.
Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat alle 197 landen die partij zijn bij het VN-klimaatverdrag zich scharen achter de slotverklaring. Daar worden scherpe onderhandelingen over gevoerd. Het gaat daarbij niet alleen over de grote lijnen. Volgens direct betrokkenen wordt ook veel gediscussieerd over zaken als woordkeus, volgorde en lengte van alinea's.
De top draait niet alleen om het verminderen van de uitstoot. Ook klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden is een belangrijk punt. En de afspraken die in Parijs zijn gemaakt moeten nog altijd worden vertaald in een concrete set regels. Over dat zogeheten 'rulebook' wordt al jaren gesteggeld.